Dne 24. listopadu 2022 se konalo 56. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM). Delegáti a delegátky kromě jiného odsouhlasili přijetí dvou nových členských organizací (Stužák a Agora), jakož i návrh rozpočtu na rok 2023. Vyslechli též informace Představenstva ČRDM, a to včetně projektových a legislativních; stejně tak vzali na vědomí i zprávu Kontrolní komise ČRDM.

    Zařadil: -maj-

    Autor