Při porovnávání rozmanitosti druhů rostlin, což je jedním z kritérií pro zvažování míry ochrany přírody, je třeba zohlednit i velikost území. Dosud se za druhově nejpestřejší považovali hlavně tropické deštné lesy, vědci ale prokázali, že podobně druhově bohaté lesy se nacházejí i v mimotropických oblastech, dokonce i u nás – např. louky Bílých Karpat.

    Celý článek najdete na:

    https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-uspech-ceskych-botaniku-podileli-se-na-tvorbe-nove-celosvetove-mapy-biodiverzity-rostlin-40408831

    Autor