Tradiční Mezinárodní noc pro netopýry se v České republice letos uskuteční na 46 místech v období od 11. srpna do 1. října 2022.

  Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program pro děti i dospělé – přednášky, výstavy, noční vycházky s detektorem a někde rovněž setkání se živými netopýry. Přehled všech plánovaných akcí lze nalézt na webu netopyrinoc.cz.

  Netopýři nežijí jen v „divočině“, ale řada druhů obývá i úkryty v našem bezprostředním sousedství. Setkáme se s nimi v různých typech lidských staveb či ve stromových dutinách v parcích a zahradách. „Soužití s netopýry někdy ani nezaznamenáme, občas ale přináší i potíže. Většinu situací lze obvykle vyřešit ke spokojenosti lidí i netopýrů.

  Netopýří noci přispívají k rozšiřování povědomí veřejnosti o životě a možnostech ochrany těchto pozoruhodných savců,“ vysvětluje Daniel Horáček z ČESON, koordinátor akce v ČR. Připraven je tradičně pestrý program s přednáškami, hrami pro děti, exkurzemi, ukázkami výzkumu s pomocí ultrazvukových detektorů a odchytů do sítí, chybět nebudou ani blízká setkání s ochočenými hendikepovanými netopýry. „Věříme, že tyto večery plné nezapomenutelných zážitků napomohou k lepšímu soužití lidí a netopýrů. Přežití druhů obývajících lidská sídla se totiž neobejde bez spolupráce široké veřejnosti s odborníky,“ doplňuje Petra Schnitzerová z ČESON. Mezinárod! ní noc pro netopýry se koná pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS). V ČR zajišťují tuto akci členové ČESON ve spolupráci s AOPK ČR, správci památek, pracovníky muzeí a řadou nevládních organizací.

  „Netopýří noc umožňuje ukázat lidem, co se pro ochranu těchto vzácných živočichů v praxi dělá. Základní údaje o výskytu všech 27 druhů našich netopýrů máme k dispozici, probíhá také pravidelný monitoring na zimovištích a v letních koloniích. Budeme však rádi za upozornění, pokud lidé někde netopýry sami objeví. Záznamy jsou pak ukládány do Nálezové databáze ochrany přírody a využívány pro ochranu těchto létajících savců,“ doplňuje Karolína Šůlová z AOPK ČR.
  Přehled všech akcí, reportáže z minulých ročníků a další informace jsou dostupné na webových stránkách netopyrinoc.cz. Část akcí se koná v rámci projektu podpořeného SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON); Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)http://www.ceson.org

  Autor