Politici, odborníci, aktivisté a organizace zabývající se přetrvávajícím anticiganismem v Evropě se sešli v Bruselu na tzv. Romském týdnu. Ten se koná těsně po Mezinárodním dni Romů (8. dubna) a před Dnem romského odporu (16. května) na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), Evropského výboru regionů a dalších institucích EU. Romský týdne pořádá organizace ERGO Network.

    Cílem Týdne Romů 2024 je diskutovat o tom, jak romská agenda zapadá do tohoto širšího politického evropského diskurzu a priorit, zejména v kontextu nadcházejících evropských voleb.

    Romský týden si tak klade za cíl poskytnout zástupcům Romů, Sintů a kočovníků a zúčastněným stranám platformu pro diskusi o probíhajících politických, ekonomických a lidskoprávních změnách, kterým Evropa v současnosti čelí, a o způsobech, jak zajistit, aby se Romové, Sintové a kočovníci stali významnější prioritou v rámci hlavního politického diskurzu a politických priorit na úrovni EU…

    Celý článek najdete na:

    https://romea.cz/cz/zahranici/primy-prenos-v-bruselu-zacal-romsky-tyden

    Autor