Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na konci června v pořadí již druhé mimořádné šetření s cílem zjistit některé z podstatných údajů ve vazbě na integraci žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému. Prvn šetření bylo realizováno již v dubnu tohoto roku.

  Do druhého mimořádného šetření se aktivně zapojilo 8 610 škol (tj. 99,8 % z oslovených), z toho 5 398 mateřských škol (MŠ), 4 222 základních škol (ZŠ), 1 284 středních škol (SŠ), 18 konzervatoří a 167 vyšších odborných škol (VOŠ) a vyplynuly z něj zejména tyto skutečnosti, které se vztahují ke končícímu školnímu roku:

  • V českých školách pracovalo z řad Ukrajinek a Ukrajinců celkem 554 pracovníků vykonávajících pedagogickou činnost a 880 vykonávajících činnost nepedagogickou.
  • V MŠ bylo vzděláváno celkem 5 136 dětí z Ukrajiny, tedy o 1 826 dětí více, než uvedly školy v dubnu.
  • MŠ vykázaly 10 181 volných míst pro umístění dalších dětí-příchozích z Ukrajiny a možné vytvoření dalších 6 326 míst od 1. září 2022.
  • V ZŠ bylo vzděláváno celkem 32 087 žáků z Ukrajiny, tedy o 8 883 žáků více, než uvedly školy v dubnu.
  • ZŠ vykázaly 134 159 volných míst pro umístění dalších žáků-příchozích z Ukrajiny a vykázaly možné vytvoření až dalších 29 824 nových míst od 1. září 2022.
  • Ve SŠ bylo vzděláváno celkem 1 534 žáků z Ukrajiny. Naprostá většina v oborech s maturitní zkouškou (1299), zbytek v oborech nematuritních (235).
  • Na konzervatořích bylo vzděláváno celkem 71 žáků z Ukrajiny, na vyšších odborných školách pak 33 studentů.
  • Z výše uvedených počtů dětí a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ jich však již zhruba pětina školy nenavštěvovala. V případě konzervatoří se pak jednalo o 19 žáků, v případě VOŠ o 5 studentů.

  K výsledkům je potřeba uvést, že reflektují stav vykázaný školami k 29. červnu 2022. V tuto chvíli stále ještě mohou probíhat zvláštní zápisy dětí z Ukrajiny ke vzdělávání v mateřských a základních školách, stejně tak probíhají i další kola přijímání žáků ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání. Validní počty dětí, žáků a studentů v novém školním roce tak budou známy až po ukončení zápisů (přijímacích řízení) a vyhodnocení dat, předpokládáme, že v druhé polovině srpna.

  Autoři