Ocenění získala i aktivistka Petra Kolínská, mladý ochránce přírody Martin Trávníček a zakladatel Brontosaura Jiří Jiránek

  Už čtyři ceny během slavnostního večera v Senátu mohla předat Nadace Partnerství ve spolupráci s příznivci a partnery Ceny Josefa Vavrouška a Ekozáseku roku. Poprvé udílel svoji cenu i ministr životního prostředí Petr Hladík, a to za komunikaci či vzdělávání v environmentální oblasti. Poznejte mimořádné osobnosti, které dýchají pro přírodu a životní prostředí – někdy už přes 90 let!



  „Letos jsme zaznamenali rekordní počet nominovaných snad ve všech kategoriích. Tolik úžasných osobností! Vybírat laureáty mezi oborovými špičkami i mladými environmentálními nadějemi bylo opravdu těžké. Moc bychom si přáli, aby i samotnou nominaci vnímali lidé jako krásné ocenění jejich úsilí,“ přibližuje Vladimír Kořen, předseda poroty Ceny Josefa Vavrouška, populární moderátor a pedagog.

  Cenu Josefa Vavrouška v kategorii Dlouhodobý přínos získal Jan Květ. Stál u zrodu vědeckého výzkumu v oborech produkční ekologie rostlin a ekologie mokřadů v Československu. Stojí za českým termínemmokřadů v Československu. Stojí za českým termínem „mokřad“ jako ekvivalentu anglického termínu „wetland“. Zasloužil se o vznik CHKO Třeboňsko a zpoza železné opony dokázal prosadit, aby byl český výzkum produkční ekologie a ekologie mokřadů zařazen do programu UNESCO. V roce 2008 získal cenu Mezinárodního Ramsarského výboru Recognition of Eminence za zásluhy o studium a ochranu mokřadů.

  Cenu Josefa Vavrouška v kategorii Výjimečný počin si odnesla Petra Kolínská za oponenturu novely stavebního zákona i významnou roli v projektu Měníme klima v legislativě, díky němuž došlo ke zlepšení zákonného prostředí v oblasti adaptace sídel na změnu klimatu. Vede Zelený kruh, kde se věnuje koordinaci projektů se zaměřením na klima. Jako pražská radní prosazovala udržitelný rozvoj města v oblasti revitalizace brownfieldů.

  Cenu ministra životního prostředí předal Petr Hladík Jiřímu Jiránkovi. Ten stál v roce 1974 u zrodu hnutí Brontosaurus. „Jiří Jiránek představuje generaci otců a matek zakladatelek moderní ochrany přírody a krajiny u nás. A koneckonců také samotného Ministerstva životního prostředí. Bez jeho přispění by v roce 1992 nevznikl zákon o ochraně přírody a krajiny, který platí dodnes. A hlavně díky jeho neúnavné práci přivedl k zájmu o přírodu a životní prostředí desetitisíce mladých lidí,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

  Cena Ekozásek roku Nadace Partnerství putovala do rukou mladého ochranáře přírody Martina Trávníčka. Předseda spolku Pestré Polabí udržuje a obnovuje místní přírodní stanoviště s cílem zachovat velkou míru biodiverzity. Vyhledává přehlížené a neudržované lokality v okolí, provádí tam vlastní biologické průzkumy a obnovuje původní charakter starých sadů či mokřadních luk. Dnes již spolek pečuje o dvacítku různorodých lokalit.

  Jednotlivé medailonky oceněných najdete zde:

  https://www.nadacepartnerstvi.cz/Aktuality/Cenu-Josefa-Vavrouska-ziskal-ochrance-mokradu-Jan-Kvet


  Letos v září by Josef Vavroušek oslavil 80 let. Bohužel však 18. března 1995 zahynul v Roháčích pod lavinou. Spolu s ním zemřela jeho dvacetiletá dcera Petra. S myšlenkou Ceny Josefa Vavrouška přišel jeho brněnský přítel ze studií, vězněný signatář Charty 77 Jiří Müller, který byl na počátku devadesátých let členem správní rady Nadace Charty 77. První laureáti byli touto nadací oceněni již v roce 1996. Od roku 2004 udílení ceny postupně převzala Nadace Partnerství, která Cenu dále inovuje a uděluje dodnes.


  https://www.nadacepartnerstvi.cz/Aktuality/Cenu-Josefa-Vavrouska-ziskal-ochrance-mokradu-Jan-Kvet

   

  Autor