Veřejné sbírky, vyhlášené především nestátními neziskovými organizacemi (NNO) bezprostředně po ničivém tornádu, které se minulý týden přehnalo jižní Moravou, reprezentují ve svém součtu miliardu korun. Nejvíce peněz se zřejmě objevilo na účtu Diecézní charity Brno, kam lidé (zatím) poslali 247 milionů. Informuje o tom web Českého rozhlasu iRozhlas s odvoláním na údaje z internetových stránek zmíněných NNO a vyjádření jejich zástupců. Kupříkladu ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco, citovaný v článku na webu iRozhlas, k tomu mj. uvedl: „Chci poděkovat všem dárcům, štědrost Čechů je neuvěřitelná. Viděl jsem i na místě, že lidem pomáhá, že za nimi někdo stojí. Ví, že žijí ve společenství, které je v tom nenechalo. I díky tomu v obcích není atmosféra beznaděje.“

    Zařadil: -maj-