V průběhu dvou let prozkoumali dobrovolníci v rámci projektu Honba za petrklíči více než 900 tisíc květů prvosenek jarních a vyšších po celé Evropě. Výsledky pozorování poukázaly na nerovnováhu mezi dvěma typy květů, která může vést k jejich ohrožení v přírodě.

  Kampaň, kterou v ČR koordinuje Botanický ústav AV ČR a Český svaz ochránců přírody, bude proto pokračovat i v tomto roce. Botanici navíc výzkum rozšířili o studium opylovačů, kteří jsou pro rozmnožování rostlin klíčoví, a o studium dalších lučních druhů.

  Honba za petrklíči 2023

  V letošním roce je možné zapojit se do mapování petrklíčů stejně jako v předchozích dvou letech. Dobrovolníci při jarních procházkách přírodou mohou zaznamenávat vzhled květů a výsledek pozorování společně s několika fotkami zasílat vědcům prostřednictvím webové stránky honbazapetrklici.cz. Pro výzkum a vyhodnocení je důležité zaznamenat typ květu jednotlivých rostlin – typ S (short – krátkou čnělkou) nebo L (long – dlouhou čnělkou). Tyto dvě formy květů slouží k tomu, aby prvosenka zabránila opylení sebe sama.

  Celý článek najdete na stránkách Ekolistu:

  https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/verejnost-pomohla-vedcum-odhalit-nerovnovahu-mezi-dvema-typy-kvetu-petrklicu

  Návodné video: https://www.adam.cz/evropa-hleda-petrklice-pridejte-se/

  Autor