S koncem listopadu končí také projekt Měsíc filmu na školách, jehož 17. ročník nese podtitul Mladí proti komunismu. I přes koronavirovou situaci se zapojilo více než 420 škol a téměř 20 000 žáků a studentů z celé České republiky. Za 17 let existence se projektu zúčastnilo již více než 405 000 žáků a studentů. Kromě dokumentárních filmů a výukových materiálů k výuce československých moderních dějin, jsme školám nabídli také online debaty s pamětníky a historiky. Letos poprvé jsme připravili také výukové materiály pro žáky na 1. stupni základních škol.

  Vyučující měli možnost seznámit žáky a studenty prostřednictvím dokumentárních filmů, výstavy a dalších materiálů s příběhy mladých lidí, kteří i přes svůj nízký věk bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti. Někteří z více než 420 zapojených vyučujících se Měsíce filmu na školách účastní již po několikáté. „Mě samozřejmě to téma bezpráví nesmírně zaujalo, co se týká všech ismů, a obzvlášť komunismu. I já pocházím z rodiny, kdy můj dědeček trávil celá 50. léta na Mírově, v Leopoldově. Můj strýc byl nucen emigrovat a s Pavlem Tigridem vydával časopis Svědectví. Můj otec měl tu čest a stál u rakve Jana Palacha a coby prorektor šel v taláru za rakví a já jsem to s ním mohla všechno prožívat. Takže to téma, to bylo tenkrát deset, patnáct let po revoluci, jsem okamžitě uchopila a věděla jsem, jak je to strašně důležité,“ popisuje Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská své počátky s projektem Měsíc filmu na školách.

  Veškeré informace o letošním ročníku najdete zde.

  V tomto roce jsme nabízeli tři dokumentární filmy: Věřím, že více světla potřeba nebude, Postaveni mimo hru a Neznámí hrdinové: Ta krásná holka z vily nad řekou z nichž právě ten poslední byl na českých školách nejpřehrávanější. „Žáci naší školy se letos poprvé zapojili nejen jako diváci filmu, ale hlavně jako účastníci besedy s pamětníkem totalitního režimu. Naším milým hostem byla paní Mgr. Olga Budíková, která na naší škole dřívě působila jako pedagog a zástupce ředitele. Po zhlédnutí filmu Ta krásná holka z vily nad řekou, který nám přiblížil osud politické vězenkyně Dagmar Šimkové, jsme si vyslechli vzpomínání paní Olgy. Bylo jí přibližně tolik jako našim žákům, když naši zemi obsadila okupační vojska zemí Varšavské smlouvy. Díky jednomu podpisu, kterým tentkrát jako třináctiletá dívka projevila nesouhlas s okupací země, následovaly problémy s přijetím na vysněnou školu. Malou oklikou se jí nakonec podařilo vystudovat pedagogickou fakultu, ale jako učitelka (tedy veřejný činitel, který ovlivňuje smýšlení mladé generace) zažívala další nesmyslné postihy a omezování,“ uvádí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova.

  Všechny dokumentární filmy je možné zhlédnout na portálu JSNS.CZ.

  Jelikož pandemická situace není stále ideální, chtěli jsme nabídnout alternativu školám, které si nemohly pozvat pamětníka či historika. Uspořádali jsme čtyři online debaty. První se věnovala Janu Palachovi a Janu Zajícovi, druhá debata se zaměřila na poměry v ženských komunistických věznicích, třetí se zabývala vykonstruovaným politickým procesem s československými hokejisty. Nesmíme opomenout ani online debatu, která se vztahovala k Ceně Příběhů bezpráví udělené poprvé do zahraničí, ve které jsme mluvili o aktuálním dění v Bělorusku. Žáci, studenti i široká veřejnost mohli debaty zhlédnout v přímém přenosu na Facebooku nebo Youtube a záznamy jsou stále dostupné na webovém portálu.


  Portál JSNS.CZ nabízí vyučujícím, žákům a studentům 330 filmů s výukovými materiály na téma mediálního vzdělávaní, lidských práv nebo právě moderních československých dějin, některé z nich režíroval Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS. Jedná se například o dva filmy, které jsou na českých školách nejpřehrávanější.

   

   

  Autoři