Česká demokracie 2023: Vláda s lidmi moc nemluví a nezapojuje je do rozhodování

  Jak se daří české demokracii? Není to tak zlé, jak by se mohlo zdát z médií a sociálních sítí. Napříč osmi klíčovými oblastmi vidíme konkrétní posuny k lepšímu. Vláda však své kroky občanům jen málokdy dostatečně vysvětluje, zapojení veřejnosti do rozhodování je spíše výjimkou. Přesto se stav demokracie nezhoršuje, Česko spíše přešlapuje na místě. Uvádí to nová Zpráva o stavu české demokracie, která shrnuje zjištění čtyř desítek expertek a expertů Sítě k ochraně demokracie.

  Český stát se svými občany nekomunikuje dostatečně a v zapojování občanského sektoru do veřejného rozhodování a tvorby politik má dlouhodobě deficit. Daří se to jen někde a v konkrétních případech. Toto zjištění doplňují i data a závěry analytického ústavu STEM, podle kterých prochází naše společnost obdobím hluboké skepse vůči směřování naší země. „Fungující moderní stát se bez zapojení občanů do řešení společných otázek neobejde. K široce sdílené nedůvěře, že jako Česko jdeme dobrým směrem, může přispívat i to, že se státu toto vzdálení od občanů nedaří překlenout,” dodává koordinátorka Sítě k ochraně demokracie Vendula Menšíková.

  Přestože se lidem v Česku po souběhu nejrůznějších krizí daří o něco lépe, o společnosti jako celku si to veřejnost podle výzkumu veřejného mínění nemyslí. „Naším cílem je díky zapojení expertů a občanské společnosti přispívat k demokracii, která se umí vypořádat s rozmanitými výzvami, a která je v každodenním životě srozumitelná a důvěryhodná pro občany a je jim oporou,” říká ke zjištěním Vendula Menšíková. „Na takové demokracii je však ještě potřeba zapracovat. Vláda by měla všemi možnými způsoby hledat cesty, jak posilovat důvěru v demokratické instituce. Přinejmenším by měla lépe s lidmi mluvit o svých krocích a přispívat ke sdílené, pozitivní představě o tom, jaké Česko chceme. Případně zvednout laťku výš a do dialogu je zapojit,” dodává.

  ‚Demometr‘, ukazatel stavu demokracie

  Zpráva o stavu české demokracie vychází letos již pátým rokem. Čtyřicet odborníků a odbornic Sítě k ochraně demokracie v ní v osmi oblastech předkládají veřejnosti svá zjištění jako důležitý zdroj poznatků pro ochranu principů demokratického právního státu a předcházení hrozeb pro ústavnost a lidská práva. Kromě toho letos Zpráva nově obsahuje i demometr, ukazatel stavu demokracie.

  Celý text si můžete přečíst na odkaze:

  https://www.ochranademokracie.cz/aktuality/ceska-demokracie-2023

  Autor