DOL je mrtev! Úsilí ekologických organizací, mezi které patřila také organizace Arnika, se vyplatilo.

    8. února 2023 vláda splnila svůj slib z programového prohlášení a dlouho očekávaným legislativním krokem zrušila územní ochranu předpokládané trasy kanálu Dunaj-Odra-Labe. To znamená faktický konec tohoto projektu.

    Vítězství zdravého rozumu vyvolává radost, ale také obavy. Tím, že se vláda oficiálně zavázala, že nebude v megalomanském projektu D-O-L pokračovat, otevřela možnosti jiným zdrojům nebezpečí.

    Celý varující článek najdete zde:

    https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/vlada-ukoncila-projekt-vodniho-koridoru-dol-arnika-varuje-pred-lokalnimi-developery

    Autor