Česká rada dětí a mládeže spolupracovala s organizacemi sdruženými v platformě NEON na změně Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVVZ). Neziskové organizace jako příjemkyně dotací, byly některými ministerstvy uváděny do nejistoty. V případě rozvojové pomoci se jednalo o ministerstvo zahraničních věcí a v případě práce s dětmi a mládeží pak o ministerstvo školství. Bylo jim (spolkům) opakovaně sdělováno, že tím, že do svých projektů podpořených dotacemi zapojují další organizace, mohou porušovat ZVVZ. V případě našich organizací se jednalo i o zpochybňování převodu dotačních peněz mezi spolkem hlavním (příjemcem) a pobočnými spolky (faktickými realizátory projektu). Představit si to můžete tak, že by ústředí například skautů nemohlo při tomto extrémním výkladu posílat dotační prostředky svým střediskům.

    Podklad pro novelizaci zákona jsme připravovali ve spolupráci se specializovanými právními kancelářemi. Na gesčním Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny ho předkládala předsedkyně Klára Dostálová (ANO) a poslanec Jiří Havránek (ODS). Na výboru také za veřejnost vystoupili předseda ČRDM Aleš Sedláček a ekonomický ředitel Člověka v tísni Jan Kamenický. „Byli jsme rádi, že jsme mohli tuto komplikovanou problematiku představit poslancům z pohledu praxe,“ říká Aleš Sedláček.

    Výbor se pro přijetí PN (pozměňovací návrh, pozn. red.) vyslovil jednomyslně. Doufáme, že při hlasování na plénu Poslanecké sněmovny nebude již žádná komplikace. Téma přeposílky dotačních prostředků paralelně řešíme v připravovaném Zákoně o podpoře páce s dětmi a mládeží.

    Podrobněji z jednání:
    Ve svém vystoupení nás podpořil poslanec Viktor Vojtko (STAN), který uvedl, že se s problematikou seznámil a že je vhodné ji legislativně ošetřit, návrh podpořil i předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Ten zmínil, že popsané převody finančních prostředků nepovažuje v rozporu se ZVVZ, ale že kontroloři na ministerstvech to vidí jinak a že bude dobré toto v zákoně upravit. Za úpravu ZVVZ se postavilo i gesční Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které dalo k pozměňovacímu návrhu kladné a neutrální stanovisko. (Jednalo se o úpravu na více místech). MMR zastupoval na jednání výboru ministr Ivan Bartoš a náměstkyně Leona Gergelová Šteigrová, která je na MMR odpovědná za veřejné zakázky.

    Zařadil: -maj-