V průběhu června Strukturovaný dialog s mládeží hledal a sbíral příklady dobré praxe, které se budou v rámci konzultací projednávat na Evropské konferenci mládeže. Ta se uskuteční mezi 11. a 13. červencem pod českým předsednictvím v Radě EU v Praze. Jaké příklady se dostaly do finálního výběru?

  Příklady dobré praxe se v rámci konzultací 9. cyklu EU Dialogu mládeže, jehož tématem je Zelená a udržitelná Evropa, sbíraly v pěti podkategoriích:

  1. Informace a vzdělávání
  2. Aktivita a vliv mladých lidí
  3. Environmentální politika
  4. Mobilita a solidarita
  5. Přístup k infrastruktuře

  První kategorii reprezentuje projekt Fakta o klimatu(link is external), který sbírá vědecká data o klimatické změně. Projekt spolupracuje například s Českým hydrometeorologickým institutem, NASA nebo Eurostatem, a ze sebraných dat tvoří grafy a infografiky, které jsou volně dostupné ke stažení a dalšímu užití. Tým Fakt o klimatu se tak snaží změnit narativ diskuzí o klimatické změně tak, aby byly založeny na vědeckém základě. Fakta o klimatu jsou tak dobře dostupným projektem, který zprostředkovává dostupná data týkající se klimatické změny na jednom místě a česky.

  V druhé kategorii, která cílí na mechanismy zajišťující zohlednění potřeb mladých lidí v rozhodovacích procesech, jsme vybrali projekt Rozhoduj o Evropě: Staň se na den tvůrcem evropské politiky (link is external). Ten je kombinací jednodenních interaktivních seminářů v regionech a simulací setkání evropských institucí. Cílem projektu je podpora dialogu mladých lidí nad evropskými tématy a mezigenerační diskuze mezi mládeží a politiky a političkami.

  Ve třetí kategorii byla zvolena jako příklad dobré praxe organizaceYouth, speak up! (link is external). Ta je vedena mládeží a spojuje neziskové organizace a experty s Poslaneckou sněmovnou ČR, kde tvoří čtyři tematické pracovní skupiny. Díky nim byli mladí lidé zapojení do hledání řešení, která souzní s jejich názory: spolutvořili například informační portál v průběhu pandemie nebo vyjednali s Ministerstvem životního prostředí přijetí tzv. Klimatického příslibu mládeži OSN.

  Národní síť místních akčních skupin a její platforma venkovská mládež (link is external) spadá do čtvrté podkategorie. Jedním z cílů platformy je podpora a implementace strukturovaného dialogu mezi venkovskou mládež napříč Českou republikou. Platforma cílí především na rozvoj příležitostí pro venkovskou mládež v ohledu environmentální výchovy, sociální rovnosti, podpory podnikání a dobrovolničení.

  V poslední kategorii jsou příkladem dobré praxe růžová Rekola (link is external), která jsou k dispozici k zapůjčení v mnoha českých městech. Systém na sdílení jízdních kol byl založen skupinou mladých lidí v Praze v roce 2013. Postupně se ze skupinky nadšenců, co opravovali po víkendech stará kola, stala rostoucí organizace, která expanduje i mimo ČR. Minulý rok byla Rekola integrována do systému pražské hromadné dopravy. Ve spolupráci s jednou z pražských středních škol studenti využívají Rekola v rámci tělocviku, a tím přemisťují kola do oblastí, kde je po nich poptávka.

  I dál nám ale můžete příklady dobré praxe posílat, budeme je postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

  Zdroj: https://www.strukturovanydialog.cz/clanky/vybrali-jsme-pet-prikladu-dobre-praxe-581

  Autor