Poznej českou krajanskou komunitu ve městě, které uprostřed neprostupné džungle pomáhali založit českoslovenští občané v druhé polovině minulého století.

  Dobrovolníci*ice se budou v rámci projektu podílet na zvelebování Pamětního Centra Jindřicha Trachty, pracovat na úpravě náměstí a provádět zahradnické práce. Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ti přispějeme na náklady za letenky do celkové výše 12 000 Kč.

  Batayporã je městečko v brazilském vnitrozemí, u jehož vzniku stáli Češi pod vedením Jana Antonína Bati. Dnes zde naleznete naprosto jedinečnou fúzi české a brazilské kultury. Tamní krajané mají velký zájem dále rozvíjet a prohlubovat vztahy s Českou republikou a stále více Čechů si nachází cestu do vzdáleného koutu státu Mato Grosso do Sul.

  TERMÍN: 22.8.2022 – 9.9.2022

  O projektu
  Batayporã byla založena J. A. Baťou v roce 1953 a dodnes zde žije česká komunita. Jedním z Baťových spolupracovníků byl i Jindřich Trachta, pozdější starosta Bataypory. V jeho batayporském domě bylo v roce 2001 otevřeno regionální muzeum Pamětní Centrum J. Trachty / Centro de Memória Jindřich Trachta s cílem zachování a rozvíjení české kultury a tradic v kraji a rozšíření obzoru mladých obyvatel města Batayporã. Více informací k místu zde: http://www.bataypora.cz/

  V roce 2022 proběhne v Bataypoře po dvousezónní koronavirové pauze již 13. ročník workcampu za účasti českých dobrovolníků. Tento projekt dlouhodobě slouží k posilování vazeb mezi Českou republikou a komunitou v Bataypoře, prohlubování vzájemného poznání obou kultur. Díky setkání s českými dobrovolníky je místní komunita více motivovaná zajímat se o své kořeny a původ města a jsou inspirováni k dobrovolnické práci.

  Více na:

  Dobrovolnič v české komunitě založené v roce 1953 J. A. Baťou

  Autor