Dne 11.11. si Češi připínají na oděv kvítek vlčího máku jako symbol úcty k válečným veteránům. Anglosaská tradice se úspěšně rozšířila i do zemí střední a východní Evropy. Právě v listopadovém měsíci pořádá organizace Post Bellum svou tradiční sbírku na počest těch, kteří v minulosti statečně bojovali za naši svobodu a demokracii. Loni se organizaci podařilo zapojit rekordní počet prodejních míst, která charitativní máky nabízela. Jednalo se o 1 483 míst. Díky spolupráci obchodních řetězců i jednotlivců se podařilo vybrat celkovou částku v hodnotě 4 316 886 Kč.

  Foto archiv Paměti národa
  Foto archiv Paměti národa

  Peníze ze sbírky pomáhají válečným veteránům, účastníkům 3. odboje, odpůrcům totalitních režimů 20. století. Centrum pomoci Paměti národa navštěvuje a kontaktuje ročně skoro tisíc pamětníků – účastníků odboje a poskytuje sociální péči, poradenství, pomoc v hmotné nouzi, zajišťuje sociální kontakty a spol. Druhá, menší část výtěžku ze sbírky putuje dokumentaristům Paměti národa, kteří zaznamenávají příběhy pamětníků.

  Den válečných veteránů Paměť národa oslavila také velkolepým benefičním koncertem ve spolupráci s Českým rozhlasem. Koncert pro hrdiny v katedrále sv. Václava Vojtěcha a Víta navštívilo přes sedm set diváků a vynesl pro sbírku vlčích máků skoro čtyři sta tisíc Kč.

  Paměť národa spravuje téměř patnáct tisíc příběhů, přes dva tisíce z nich dokumentaristům vyprávěli účastníci zahraničního a domácího odboje 2. světové války: „Smysl Paměti národa tkví v prosté, ale nesmírně důležité myšlence. Zachovejme příběhy 20. století, abychom si vážili naší vlastní svobody. A nezapomněli na to, jak obrovské úsilí a velikou oběť pro ni přinesly předešlé generace. Jakou cenu má svoboda nyní vidíme na Ukrajině. Nesmírně si vážím všech, kteří nás podporují,“ uzavírá ředitel Post Bellum a vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.


  Nezisková organizace Post Bellum sbírá vzpomínky pamětníků a ukládá je do online sbírky Paměť národa. Dokumentaristé zaznamenali již více než deset tisíc svědectví válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale například i agentů StB. Stále hledají nové způsoby, jak jejich zkušenost předat hlavně mladší generaci. Pro žáky a studenty připravují vzdělávací programy, tvoří rozhlasové a televizní pořady, pravidelně publikují příběhy v médiích, pořádají projekce, výstavy, vydávají knihy. Pomáhají také dokumentovat historickou paměť v zemích, kde o svoji svobodu právě dnes bojují. Post Bellum neustále na svých aktivitách pracuje například v období covidu vzniklo Centrum pomoci Paměti národa, které pomáhá zejména pamětníkům zorientovat se v obtížných životních situacích. Se začátkem ruské invaze na Ukrajinu Post Bellum zahájilo sbírku, díky které obráncům Ukrajiny poslalo ochranné a zdravotnické vybavení v hodnotě více než půl miliardy korun. Více na postbellum.cz a pametnaroda.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autoři