Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo ve dnech 28. března 2022 až 7. dubna 2022 mimořádné šetření, jehož cílem bylo zjistit volné kapacity mateřských a základních škol všech zřizovatelů pro umisťování příchozích žáků/dětí z Ukrajiny.
  Školy v rámci šetření rovněž nahlašovaly, kolik těchto dětí již je ve školách umístěno, a stejně tak, jaké mají možnosti v rozšíření svých stávajících kapacit. „Výsledky šetření jsou pro nás mimořádné důležité. Získali jsme díky nim potřebný přehled, se kterým budeme pracovat nejen my, ale i ostatní resorty a regionální samospráva v pokračující integraci ukrajinských dětí do našich škol,“ říká ministr školství Petr Gazdík.

  Školy údaje předávaly na základě jim aktuálně dostupných informací, tj. k 7. dubnu 2022. „Od pondělí 11. dubna 2022 mohou školy tyto údaje v systému průběžně aktualizovat, čímž je zajištěn jednotný systém pro monitoring vývoje v této oblasti. Aktualizované údaje budou k dispozici všem složkám aktivním v řízení a koordinaci souvisejících činností, zejména pak krajům,“ vysvětluje ředitel odboru informatiky a statistiky MŠMT Václav Jelen.

  Co se týče mateřských škol, celkem bylo k 7. dubnu 2022 vykázáno 3 310 příchozích dětí z Ukrajiny. Nejvyšší počty těchto dětí jsou podle očekávání umístěny v mateřských školách v Praze (579, tj. 17,5 %), následují Středočeský kraj (392) a Moravskoslezský kraj (294). Nejnižší počty jsou pak v Libereckém kraji (107), Plzeňském kraji (111) a v Kraji Vysočina (146).

  Mateřské školy v šetření vykázaly 12 896 volných míst pro umístění příchozích dětí z Ukrajiny. Nejvyšší volné kapacity jsou v Moravskoslezském kraji (1667), následují kraje Středočeský (1357) a Olomoucký (1164). Nejnižší volné kapacity mateřských škol jsou naopak v Karlovarském (398) a Libereckém kraji (420) a v Praze (617).

  U základních škol bylo k 7. dubnu 2022 vykázáno 23 204 ukrajinských žáků a co se týče rozložení kapacit, je situace obdobná, jako u MŠ – nejvyšší počty těchto žáků jsou v Praze (4 174, tj. 18,0 %) a následuje Středočeský kraj (3 053), třetí je pak kraj Jihomoravský (2 552). S výjimkou Libereckého kraje (766), Olomouckého kraje (799) a Zlínského kraje (981) se všechny ostatní kraje pohybují nad hodnotou tisíc žáků.

  Volných kapacit vykázaly základní školy celkem 150 458. Nejvyšší kapacity jsou v krajích Moravskoslezském (19867), Jihomoravském (16008) a Ústeckém (14159).  Nejméně volných míst nabízí kraje Karlovarský (5825), Liberecký (6971) a opět Praha (8043).

  Součástí mimořádného šetření bylo i zjišťování informace, pro kolik dalších dětí a žáků by byly příslušné školy schopny vytvořit či zajistit nové kapacity tak, aby byly k dispozici od září tohoto roku, tj. pro nový školní rok 2022/2023. Celkem bylo pro nový školní rok 2022/2023 vykázáno k 7. dubnu 2022 možné vytvoření až 9 530 nových míst v mateřských školách a 35 257 v základních školách. Nejvyšší možné přírůstky kapacit mateřských škol vykázaly školy ve Středočeském kraji (1 188) a Moravskoslezském kraji (1 063), naopak nejnižší v Karlovarském kraji (325), Zlínském kraji (383), Libereckém kraji (414) a Pardubickém kraji (428). U základních škol lze nejvíce navýšit kapacity v Moravskoslezském kraji (5 322), Praze (3 802), Ústeckém kraji (3 373) a Jihomoravském kraji (3 285), naopak nejméně v Libereckém kraji (1 302), Karlovarském kraji (1 408) a Pardubickém kraji (1 456).

  Autor