Výstava v Národní knihovně České republiky představí sv. Ludmilou v rozličných druzích písemných pramenů. Vystaveny budou unikátní exponáty.

  V rámci výstavy jsou představeny rukopisné i tištěné památky spojené s touto osobností – od nejstarších rukopisů obsahující pouhé zmínky, přes bohatě iluminované kodexy, první tištěnou produkci až po raně novověké české tisky. Výstava si neklade za cíl obsáhnout svatou Ludmilu a její kult v písemných pramenech v plném rozsahu, to bude předmětem rozsáhlé monografie připravované k jejímu výročí. Národní knihovna se především zaměřuje na prezentaci svaté Ludmily ve vlastních klíčových materiálech z historických fondů (do r. 1800).

  Výstava bude pro veřejnost otevřena od 13. 12. 2021 do 30. 1. 2022, 

  od úterý do neděle –  10.00 – 18.00 hod. Vstup je zdarma.

  https://www.svataludmila.cz/akce/svata-ludmila-a-pisemne-prameny

  Další akce, které se vážou ke svaté Ludmile a jejímu výročí najdete na webu:

  https://www.svataludmila.cz/