Co jsou Dny dobrovolnictví (DD)

  Dny dobrovolnictví jsou jedinečnou příležitostí, jak se zapojit do dobrovolné pomoci. Kampaň si klade za cíl přitáhnout k dobrovolnictví nové zájemce, upevnit vztahy se stávajícími dobrovolníky a upozornit na význam dobrovolnictví ve společnosti. Usiluje o propojení jednotlivců a organizací, místních samospráv, neformálních skupin a neziskových organizací, firem a škol.

  DNY DOBROVOLNICTVÍ 2024 proběhnou ve dnech 25. – 28. 4. 2024

  Dny dobrovolnictví zvou všechny neziskové organizace, které pracují na bázi dobrovolnictví, k zapojení.

  Zúčastnit se Dnů dobrovolnictví koordinovaných Dobrovolnickými centry po celé republice je jedinečná příležitost táhnout za jeden provaz, a kromě toho možnost:

  – získat nové dobrovolníky

  – oslovit média a zviditelnit se

  – zvýšit povědomí veřejnosti o dobrovolnictví

  – upevnit vztahy se stávajícími dobrovolnicemi/íky

  – společně upozornit na význam dobrovolnictví ve společnosti

  – umožnit kontakt veřejnosti s neziskovým sektorem a s dobrovolnictvím

  – dát lidem prostor lépe porozumět tomu, jak fungují neziskové a dobrovolné organizace

  Program začneme aktualizovat v průběhu března 2024.

  Dny dobrovolnictví jsou jedinečnou příležitostí, jak se zapojit do dobrovolné pomoci. Kampaň si klade za cíl přitáhnout k dobrovolnictví nové zájemce, upevnit vztahy se stávajícími dobrovolníky a upozornit na význam dobrovolnictví ve společnosti. Usiluje o propojení jednotlivců a organizací, místních samospráv, neformálních skupin a neziskových organizací, firem a škol.

  Co je to dobrovolnictví – ze zákona

  Dobrovolnictví bude definováno jako veřejně prospěšná činnost přispívající k dosahování veřejného blaha, které je vykonáváno dobrovolníkem ze svobodné vůle, ve volném čase a bez nároku na odměnu, protislužbu či zvýhodnění. Podstatou dobrovolnictví je, aby bylo vykonáno ve prospěch druhých a bylo přínosem pro společnost.

  Kdo za kampaní stojí?

  Jsou to Regionální dobrovolnická centra (RDC) https://www.dobrovolnik.net/regionalni-dobrovolnicka-centra

  Role každého RDC je zajistit hladký průběh akce ve svém kraji.

  RDC zajišťují komunikaci se “svými” organizacemi, administrativu spojenou s akcí v daném kraji a propagaci především na lokální úrovni. RDC konzultují charakter dobrovolné akce s organizacemi ve svém kraji, pomáhají jim s propagací a sami akci zviditelňují ve svém regionu.

  Sledujte web nebo Facebook.

  Autor