Dům zahraniční spolupráce (DZS) se v rámci iniciativy Study in Czechia již 20 let zabývá působením zahraničních studentů v Česku. V nejnovějším výzkumu se dozvídáme o jejich motivaci k výběru Česka jako studijní destinace a vnímání průběhu studia. Výzkum se zaměřil na témata podpory zahraničních studentů před příjezdem, kvalitu českých vysokoškolských studijních programů a na služby a životní podmínky pro zahraniční studenty.

    Study in Czechia dlouhodobě reprezentuje Česko jako inovativní zemi pro studium i vědu. Skrze program Czechia Alumni udržuje také kontakt se zahraničními absolventy českých vysokých škol, rozvíjí jejich vztah k Česku a posiluje tak image země v zahraničí. Realizace výzkumu mezi zahraničními studenty českých vysokých škol patřila k stěžejním aktivitám roku 2023.

    Článek si můžete dočíst zde:

    https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyzkum-cizinci-maji-o-studium-v-cr-zajem-ceni-kvalitu

    Kompletní publikace v e-podobě je dostupná na webu DZS – Statistiky a publikace

    Autor