Jak manuální dobrovolníci pomáhají neziskovkám růst? Přečtěte si závěry výzkumu organizace Tamjdem

  Jako Tamjdem, o.p.s. desátým rokem propojujeme svět českých neziskovek s veřejností skrze jednodenní, víkendové i vícedenní dobrovolnické akce. Za tu dobu se s námi 2488 dobrovolníků zapojilo do života 93 různorodých českých neziskovek, kde pomohli s pestrými manuálními úkoly jako je například natírání, stavby, zahradničení, úklid i demolice apod. 

  V roce 2022 se nám díky programu Active Citizens Fund Nadace OSF a jejich podpoře našeho dvouletého projektu naskytla příležitost prozkoumat a odborněji zpracovat dopad této dobrovolnické pomoci na rozvoj jednotlivých neziskovek. Za účasti dvaceti pěti různorodě zaměřených organizací z celé České republiky jsme uspořádali celkem šest on-line fokusních skupin.

  Naše zjištění ze čtyř tematických oblastí jsme sepsali do výzkumné zprávy, kterou s vámi nyní s radostí sdílíme a věříme, že bude inspirací a motivací pro vaši samostatnou spolupráci s dobrovolníky.

  Pojďte nahlédnout

  Dozvíte se, jaký je současný stav práce neziskovek s manuálními dobrovolníky – jak a kde je vyhledávají, zda se jedná o pomoc dlouhodobou nebo krátkodobou, individuální či skupinovou, kterou preferují a proč. Probírali jsme různorodost a motivace dobrovolníků, ale i postupy neziskovek při průběhu a následném vyhodnocování dobrovolnických akcí. 

  Zajímaly nás také výzvy, se kterými se organizace ve spolupráci s dobrovolníky setkávají, a jaké jsou jejich potřeby na tomto poli. Samy vyhodnotily, že v různých oblastech nevědí, jak jednat a cítí nedostatek znalostí, kompetencí a nejistotu. Stran přípravy dobrovolnických akcí je pro ně nejvíce náročnou a čas konzumující aktivitou oslovování a vyhledávání dobrovolníků a dále řeší např. finanční, materiální a personální zajištění konání akce.  

  Jelikož je stěžejním bodem naší dlouholeté činnosti téma dopadu dobrovolnické manuální práce na rozvoj neziskovek, právě na něj jsme se ve výzkumu zaměřili. Neziskovky popisují dopady této pomoci jako značné a nevyčíslitelné. Mezi její přínosy dle jejich názorů patří na prvních místech samotný rozvoj činnosti organizace, více udělané práce, ušetřené peníze a dále např. psychická a morální podpora či potenciál pro získávání dárců a ambasadorů, jak dokládají slova zástupce organizace Hojnost: 

  „Z dobrovolničení čerpají obě strany. Účastníkům přináší dobrovolnictví do života něco navíc, vyzkouší si něco, k čemu by se nikdy nedostali a vytváří se jejich pouto k tomu místu a stávají se z nich agenti dané lokality, což je pro nás klíčové a ve výsledku důležitější, než když si najmeme firmu.“

  Zveme vás k zajímavému čtení! Zde si stáhněte celou výzkumnou zprávu „Výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci“.

  Tamjdem, o.p.s.


  Chcete o všem vědět včas?
  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru pro neziskové organizace. Nebo se obraťte na ředitelku Markétu Marques z našeho týmu.

  Autor