Zapojte se do fokusních skupin a přineste svůj pohled na témata ze Strategického rámce ČR 2030. Přihlásit se můžete do 9. 4.

  Co to je ČR 2030? 

  Strategický rámec Česká republika 2030 (link is external) je zastřešující strategický dokument státní správy napříč všemi tématy s cílem zvyšování kvality života obyvatel ČR. V šesti klíčových oblastech shrnuje, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jakých příležitostí může využít. Je českou reakcí na přijetí globální rozvojové Agendy 2030 Valným shromážděním OSN v New Yorku v září 2015 a přináší k nám 17 Cílů udržitelného rozvoje (link is external) (SDGs, Sustainable Development Goals). Uskutečňování cílů ČR 2030 pak leží na jednotlivých ministerstvech a měly by se promítnout do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel.

  Jak se můžete zapojit a ovlivnit Strategický rámec? 

  Můžete diskutovat ve fokusních skupinách a přinést svůj pohled na témata ze Strategického rámce ČR 2030. Skupiny povede facilitátor, který bude klást otázky a rozvíjet myšlenky účastníků. Není třeba nic číst předem ani se nějak připravovat. Vaše názory budou podkladem pro další přístup k cílům a budou zohledněny v aktualizovaném vydání Strategického rámce ČR 2030.

  Jaká témata se budou řešit?

  Ve skupinách se zaměříte na některá ze současných témat Strategického rámce, například na nerovnosti, genderovou problematiku, duševní zdraví, digitalizaci, participaci, ale i na některá nová témata, jako jsou média či klimatická změna.

  Pro koho je výzva určena? 

  Pro mladé lidi, zejména ve věku 15 – 20 let.

  Kdy a kde se budou fokusní skupiny konat? 

  • studenti středních škol a gymnázií: ST 29. 3. 9-11
  • studenti středních odborných učilišť: ČT 30. 3. 9-11
  • zástupci organizací dětí a mládeže: NOVÝ TERMÍN – 11. 4. 15-17
  • zástupci Místních akčních skupin a venkovské mládeže: ČT 30. 3. 14-16

  Všechny fokusní skupiny proběhnou na Ministerstvu životního prostředí v Praze. Je možné se také připojit online. V případě fyzické účasti bude účastníkům proplaceno cestovné.

  Pro zástupce organizací – tady se můžete do 9. 4. 2023 přihlásit:

        → PŘIHLAŠOVADLO (link is external)

  Autor