Děkujeme,

  že jste svůj rok začali dobrým skutkem napojili se tak na tříkrálové poselství. Nechť vás světlo radosti provází po celý rok! Přijměte požehnání a poděkování z úst otce Juana Provecha, kněze z farnosti svatého Tomáše v Praze, a naše  drobné online pozornosti.

  Otec Juan vám žehná online z kostela sv. Tomáše

  Tříkrálová sbírka, tradice která nekončí.

  Události posledních dvou let srazily mnoho lidí na kolena. Ale také prověřily solidaritu a ochotu pomáhat. A my jsme během Tříkrálové sbírky s úžasem pozorovali, kolik lidí stále nezištně pomáhá druhým a podpoří péči o nemocné, hendikepované, opuštěné… zkrátka své bližní v těžké životní situaci. Obdivujeme také charitní pracovníky, naše kolegy, kteří pracovali na hraně svých sil, a přesto se ještě snažili udržet tříkrálovou tradici živou. Díky nim a armádě dobrovolníků neztratí tříkrálová tradice kontinuitu a koledníci v lednu opět zaplaví ulice.

  Přesto nás nejspíš čekají složité časy, do Charity přicházejí noví klienti hledající pomoc a na druhé straně ubývají kapacity, jak lidské, tak finanční. Budoucnost však vidíme optimisticky, Charita je nadále připravena pomáhat. Díky Tříkrálové sbírce začneme všichni rok 2022 dobrým skutkem, koledníci zase rozšíří radost a požehnání. Společnými silami znovu dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde je potřeba. Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky. Bude důležitější než kdy dřív.

  Pár slov k zamyšlení si pro vás připravil páter Juan Bautista Ignacio Provecho López,

  augustiniánský kněz a pedagog.