Dobrovolnictví neobsahuje jen poskytování pomoci, nýbrž také vzdělávání sebe sama. Vycestování do zahraničí nebo i zde v rámci republiky, setkání s lidmi z jiných kultur a sociálních bublin, účast na prospěšném projektu. To vše umožňuje člověku získat neocenitelné a nepřenositelné zkušenosti, které jej mohou obohatit pro celý následující život.

  Bohužel vidíme, jaké negativní důsledky si pandemie covid-19 vyžádala na vzdělávacím systému i dalších oblastech života. Zároveň ji ale vidíme jako příležitost, aby si společnost uvědomila, co je opravdu důležité. Věříme, že dobrovolnictví a neformální vzdělávání pomůžou společnosti nejen navrátit se do starých kolejí, ale mohou se stát i nástrojem, který ukáže společnosti nový směr, kudy se vydat.

  Abychom však dobrovolníky a dobrovolnice dokázali připravovat v dosavadní kvalitě a míře, musí naše organizace současné těžké období přežít. Ačkoli letošní sezóna vypadá nadějněji, situace má k normálu stále daleko. Měnící se podmínky cestování, riziko rozšíření nových mutací viru, pomalý postup očkování. To vše způsobilo, že i letos je vše kolem mezinárodního dobrovolnictví nejisté a počty našich dobrovolníků jsou značně nižší.

  Dne 15. 7. 2021 jsme spustili dárcovskou výzvu na podporu našich aktivit. Budeme moc rádi, rozhodnete-li se nás také podpořit a pomůžete nám tak k získání cílové částky 120 000 korun, díky níž budeme schopni dále přivádět lidi k myšlence mezinárodního dobrovolnictví a podílet se na vytváření světa, kde se bude všem žít lépe. Věříme, že dobrovolnictví bude v post-covidové době důležitější než kdykoli předtím.

  Co nám příspěvek umožní?
  Příprava workcampů a školení je celoroční aktivita. Ačkoliv se „sklizeň“ odehrává především přes léto a je to ona viditelná část, za oponou se skrývá mnoho další práce. Výtěžek sbírky nám umožní uhradit náklady až na 470 hodin práce našich koordinátorek a koordinátorů.


  Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno 32 workcampů po celém území České republiky.


  Zařadil: -maj-