X. výroční zasedání Pionýra se konalo v sobotu 13. listopadu 2021 v Pardubicích. Předsedou Pionýra byl zvolen Dušan Pěchota.

  Kromě voleb do vedení Pionýra pak proběhly kulaté stoly a pracovní skupiny na různá témata, a to osobně i on-line. Více o jejich náplni najdete zde:

  Pionýrská neděle

   

  Dosavadnímu dlouholetému předsedovi Martinu Bělohlávkovi patří velký dík. A to i za Českou radu dětí a mládeže, kterou v jejích začátcích podržel jakožto ředitel kanceláře…


  Výroční zasedání Pionýra je nejvyšším orgánem Pionýra. Koná se alespoň jednou za pět let a účastní se ho delegáti z každé pionýrské skupiny.

  Zasedání rozhoduje mj. o změnách Stanov Pionýra, je to také příležitost zhodnotit naší činnost a plánovat budoucnost. V rámci zasedání se volí předseda a místopředsedové Pionýra, členové Výkonného výboru České rady Pionýra a další orgány našeho spolku.

  Úvodní stránka

  Autor