Řeky jsou cévy krajiny. Přirozené řeky a krajina kolem nich plní mnoho funkcí – tlumí povodně, zadržují vodu pro období sucha, čistí vodu, jsou domovem pro rostliny a živočichy a inspirujícím místem pro člověka. Bohužel, neuváženými zásahy v minulosti a nadměrným využíváním říční krajiny řeky mnohé z těchto funkcí ztratily. U nás i v zahraničí již z přirozených řek nezbylo mnoho a i to málo je ohroženo.

  Arnika přirozené, živé řeky brání. Oponujeme nebezpečným projektům jejich další kanalizace, pomáháme místním lidem chránit a pečovat o jejich vodní toky, podporujeme obnovu přírodního charakteru řek a propagujeme udržitelné způsoby hospodaření v říční krajině.

  https://arnika.org/voda/nase-temata/zive-reky

  Za obce bez přehrad v Bosně a Hercegovině

  V zemi, která je právem nazývána modrým srdcem Evropy, je přes 240 unikátních vodních toků, z nichž většina má být v příštích letech zastavěna.

  Adopce řek v Moldavsku

  Moldavsko je jednou z nejzranitelnějších zemí Evropy, pokud jde o dopady klimatické změny. Venkovské oblasti čím dál tím více postihují extrémní sucha i záplavy.

  Kanál Dunaj-Odra-Labe

  Megalomanský záměr s pochybnými přínosy, astronomickými náklady a nevyhnutelnými fatálními následky nejen pro říční krajinu. Dost bylo opatrného našlapování. Nastal čas říct rázné NE.

  Živé Labe

  Již přes 20 let trvá boj o přírodní klenot severních Čech – Labský kaňon – poslední přírodě blízký úsek velké řeky s rychle proudící vodou a přirozeným režimem kolísání hladiny. Na tyto podmínky jsou navázány četné ohrožené druhy živočichů i rostlin, včetně zoologické senzace 21. století – návratu lososa obecného do českých vod.

  Podrobnosti o projektech si přečtěte na https://arnika.org/voda/nase-temata/zive-reky