Ve dnech 19. května až 16. června 2023 se koná již 19. ročník Festivalu muzejních nocí, který letos  zaznamenal rekordní počty  – do akce se přihlásilo neuvěřitelných 630 institucí a 190 měst.

  Přehled jednotlivých Muzejních nocí je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz

  Akce, jejíž organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci
  s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty, je významnou kulturní událostí. Festival zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které svým návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů.

  Ve spolupráci s muzejními institucemi se jej účastní např. knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy. Ačkoli je termín konání festivalu přesně stanoven, některá muzea a galerie se k němu připojí před i po jeho oficiálním termínu. Přestože má každá organizace na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, příp. vstupné dobrovolné.

  Národní zahájení 19. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhlo v pátek 19. května 2023 v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci – v nově zrekonstruované budově Červeného kostela.

  Akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora statutárního města Olomouc Mgr. Miroslava Žbánka, MPA. Partnerství 19. ročníku festivalu a jeho slavnostního zahájení opět přijala i Asociace krajů ČR.

  Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který připadá na 18. května.

  Přijďte tento téměř měsíc trvající svátek muzeí a galerií oslavit společně s námi!

  Jednotlivá místa v republice a jejich program najdete v přehledu na: https://www.cz-museums.cz/prihlasky/festival_muzejnich_noci/

  Autor