Čejka chocholatá (foto Dana Kodetová)
  Čejka chocholatá (foto Dana Kodetová)

  Čejka chocholatá je jeden z nejelegantněji zabarvených druhů ptáků naší přírody. Veliká je asi jako holub a je nápadná kontrastním zbarvením a typickou chocholkou na hlavě.

  Bohužel tito nádherní opeřenci patří mezi nejrychleji ubývající ptáky v České republice. Od roku 1980 došlo k poklesu jejich početnosti o 80 %.

  Z některých oblastí čejky vymizely úplně a ubývají nám i na tradičních hnízdištích.

  Čejky hnízdí na zemi, často na poli, proto jednou z hlavních příčin úbytku je intenzivní velkoplošné zemědělství. Hnízda jsou často zničena při častých pojezdech zemědělské techniky. Do akce na jejich záchranu se proto pustili ochránci přírody na Vysočině a na Podblanicku.

  Hnízdo čejky chocholaté (foto Dana Kodetová)
  Hnízdo čejky chocholaté (foto Dana Kodetová)

  Pro záchranu čejek na hnízdištích je důležitá především komunikace se zemědělci hospodařícími na pozemcích, kde čejky hnízdí. Napřed je však nutné dohledat a označit jednotlivá čejčí hnízda. Vyhledávat v krajině hnízda čejek je však činnost značně náročná. Samotné hnízdo je na poli téměř neviditelné. Proto se z dálky za použitím stativových dalekohledů sleduje pohyb hnízdících rodičů. Nalezená hnízda jsou pak označena dvěma asi dvoumetrovými tyčemi přibližně 5 m před a 5 m za hnízdem ve směru polní brázdy. Poloha hnízda je pak oznámena místnímu hospodařícímu zemědělci.

  Polní mokřina (foto Dana Kodetová)
  Polní mokřina (foto Dana Kodetová)

  Pokud zemědělci pobírají na hospodaření dotace od státu, tak mají pak povinnost takové hnízdo chránit. Označená hnízda jsou tak uchráněna před jejich zničením během probíhajících zemědělských prací. Čejky však zároveň mizí i v důsledku nedostatku polních mokřin. Likvidace mokřin je problém, se kterým si nevědí rady ani ochránci přírody.

  Na Vysočině se ochraně hnízd věnují již několik let a díky narůstajícím zkušenostem se daří dohledávat hnízd více než dříve. V letošním roce se jich zachránilo přes 50!

  Kulík říční (foto Dana Kodetová)
  Kulík říční (foto Dana Kodetová)
  Čejka chocholatá (foto Dana Kodetová)
  Čejka chocholatá (foto Dana Kodetová)

  A podařilo se na poli dohledat a ochránit dokonce i jedno hnízdo kulíka říčního, jehož nalezení je ještě náročnější.

  Čejčí stopy (foto Dana Kodetová)
  Čejčí stopy (foto Dana Kodetová)

  Na Podblanicku, s ohledem na suché jaro, čejky na polích nejdříve nezahnízdily, nyní se zde sleduje sedm hnízdění v porostech kukuřice.

  Záchrana čejek chocholatých v zemědělské krajině byla finančně podpořena v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadačním fondem Veolia, společnostmi Billa a NET4GAS.

  Zařadil: -maj-