Petici s více než třinácti tisíci podpisů předají zástupci petičního výboru za záchranu Moravské Amazonie ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové. Setkání zástupců iniciativy a ministryně proběhne v pátek 10. června 2022 ve 13 hodin v prostředí lužní krajiny na Slovanském hradišti Mikulčice.

    K tomuto setkání a předání petice zveme též zástupce médií, součásti předání bude i prostor na dotazy novinářů. Petice požaduje urychlenou ochranu lužních lesů v oblasti soutoku Dyje s Moravou, která je pro své přírodní bohatství označována jako Moravská Amazonie. Ochrana tohoto vzácného území totiž není dlouhodobě řešena a hrozí, že zmizí staré porosty, pestrost krajiny i mnohé vzácné druhy rostlin a živočichů.

    Přesto, že území je na seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000, a Česká republika se tak k jeho ochraně zavázala, tyto přírodně nejbohatší středoevropské lesy stát spravuje především jako zdroj dřeva. I po desítkách let snah o ochranu toto unikátní území stále postrádá ochranu a postupně ztrácí svou jedinečnost.

    Petici podepsala řada místních občanů, což ukazuje, že ochrana Soutoku má mezi místními podporu. Cílem petice je urychlené zajištění desítky let připravované ochrany Soutoku. Petice je k nalezení na webu http://www.zachranmesoutok.cz/.

    Zařadil: -maj-

    Autoři