Dobrovlník pomáhá při uskladnění dýní (foto Natálie Přibylová, České Kopisty 2022)
  Dobrovlník pomáhá při uskladnění dýní (foto Natálie Přibylová, České Kopisty 2022)

  Na ekologickou farmu v Českých Kopistech poblíž historického města Terezín se vypraví skupina teenage dobrovolníků ze zahraničí. V termínu od 9. do 16. července budou během workcampu pomáhat s jednoduššími pracemi v zemědělství. Projekt pořádá INEX – sdružení dobrovolných aktivit a Svobodný statek na soutoku o. p. s., který je členem komunitního hnutí Camphill.

  V Českých Kopistech u Terezína se již po několik let konají mezinárodní dobrovolnické projekty neboli workcampy. Práce zahrnují převážně jednoduché zemědělské činnosti, jako je pletí, okopávání, sklizeň, příprava zeleniny k přepravě a následnému prodeji či dodávání do Prahy a okolních regionů v rámci projektů komunitou podporovaného zemědělství (KPZ).

  Účastníci z celé Evropy sem přijíždějí, aby se seznámili s ekologickým zemědělstvím, procvičili se v angličtině a navázali kontakt s ostatními dobrovolníky. Pro mnohé z nich se jedná o první výjezd z domovské země bez rodičů. V rámci vzdělávacích aktivit se mohou naučit péct chléb nebo se více dozvědět o životě v komunitě Camphillu. Budou se moci vypravit do okolí poznávat krásy regionu či navštívit památník v Terezíně. Dobrovolníci mohou také využít možnosti koupání v nedaleké řece či strávit čas se zvířaty, která se na farmě chovají.

  Loupání česneku (foto Natálie Přibylová, České Kopisty 2022)
  Loupání česneku (foto Natálie Přibylová, České Kopisty 2022)

  Svobodný statek na soutoku o. p. s. je nezisková organizace spadající pod komunitní hnutí Camphill. Toto společenství poskytuje prostor pro lidi s i bez speciálních potřeb, kteří zde společně žijí a pracují. Hnutí, působící již od roku 2012, podporuje význam biodynamického zemědělství a úlohu zemědělců v dnešním světě. Farmu a krajinu považuje za jeden živý organismus, o který je třeba se odpovědně starat. Svobodný statek prodává zeleninu, kterou produkuje, ale zisk není jejich hlavním cílem. Snaží se rozvíjet spolupráci s ostatními zemědělci a vytvářet přímé vztahy s jednotlivými spotřebiteli pomocí konceptu komunitního zemědělství.

  Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX) se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od svého vzniku v roce 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 35 workcampů (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty) po celém území České republiky. Zastoupeny jsou projekty z oblasti ekologie, pomoci místním komunitám nebo obnovy kulturně-historických památek. Na workcampy do Česka každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí.

  Zařadil: -maj-

  Autor