Tamjdem nabízí neziskovým organizacím věnujícím se dobrovolnictví zúčastnit se zdarma on-line fokusních skupin ve středu 30. 11. 2022 (14:00 až 15:30) či ve čtvrtek 1. 12. 2022 (18:00 až 19:30).

  Během on-line setkání, která povede zkušená facilitátorka Linda Kovářová, si budou zástupci jednotlivých neziskovek moci vyměňovat své cenné zkušenosti z praxe, vzájemně se inspirovat a diskutovat nad různými tématy z pole svého působení.

  Registrovat se k vybranému termínu fokusní skupiny je 21. 11. S přihlášením neváhejte! Počet míst je omezen.

  Druhé kolo fokusních skupin, které navazuje na sérii 4 úspěšných setkání s 15 zástupci neziskovek v roce 2021, jsme se rozhodli zorganizovat proto, abychom pomohli neziskovkám dále růst a utvrzovat je v jejich smysluplné činnosti.

  Již brzy v Tamjdemu oslavíme 10 let, a tímto pomyslným milníkem bychom chtěli „přispět do mlýna“ a sdílet poznatky, které vyplynou z následné evaluace dat, s dalšími neziskovkami. Věříme, že výsledky budou pro ostatní přínosem a zefektivní jejich práci.

  S Tamjdemem už od roku 2013 díky dobrovolníkům na pomoc s manuální prací pomáháme neziskovkám po celé ČR růst. Do některých neziskovek se opakovaně vracíme a vidíme, jak nám téměř rostou pod rukama. Někdy je těžké si představit, že na začátku spolupráce byla jen tvrdá a špinavá dřina a neutěšený stav domků, zahrad, památek… když teď jsou na místech spokojení klienti, obnovené sady a pastviny, či návštěvníci kulturních akcí a turisté.

  Události posledních dvou let ukázaly, jak např. výpadek manuální pomoci může značně zkomplikovat růst a rozvoj činnosti organizací. Nebo jak se na druhou stranu může zvednout silná vlna zájmu ze strany veřejnosti a s tím i potřeba kvalitní koordinace a přípravy takové pomoci.

  „Dopad dobrovolnické práce je u nás obrovský. Velké množství projektů jako třeba rozsáhlé rekonstrukce se podařilo zrealizovat jen díky dobrovolníkům. A i když se stále více snažíme nebýt na jejich pomoci tak závislí a platit si firmy, bez nich by to prostě nešlo. Podle mě je dobrovolnická hodina nevyčíslitelná.“

  Robby, EVC Švýcárna

  Je pro nás důležité a pro další rozvoj manuálního dobrovolnictví v Česku klíčové začít nad tématem diskutovat, vyměňovat zkušenosti, inspirovat se. Přidáte se?

  Zveme vás k účasti na on-line fokusních skupinách na téma Výzvy a dopady manuální dobrovolnické pomoci.

  Setkání se budou konat on-line v termínu 30. 11. 2022 (14:00 – 15:30) a 01. 12. 2022 (18:00 – 19:30). Zapojit se do nich mohou zástupci různorodých neziskových organizací z celého Česka, a to s jakýmikoliv zkušenostmi se zapojováním manuálních dobrovolníků do své práce. Fokusní skupiny s námi a pro nás povede zkušená facilitátorka v oboru Linda Kovářová. Deadline na registraci k vybranému termínu fokusní skupiny je 21. 11. S přihlášením neváhejte! Počet míst je omezen.

  Toto pomyslné druhé kolo fokusních skupin navazuje na již 4 realizovaná setkání s 15 zástupci neziskovek z celé ČR, která jsme uspořádali v listopadu roku 2021. Těšíme se, že dokreslí výsledky naší analýzy, kterou budeme následně sdílet.

  „Dopad vnímáme také v tom, že to, co tu dobrovolníci zažili, se nějak šíří dál… Stávají se z nich dárci, podporovatelé, ambasadoři. Vytváří si k tomu místu pouto, i když sem jezdí třeba přes půl republiky.“

  Martina, Sdružení Neratov

  Témat, kterých jsme se minule dotkli a která budeme probírat i tentokráte, je hned několik. Zajímá nás, jaký vidí neziskové organizace v manuálním dobrovolnictví konkrétní přínos pro svou práci. Zda a jakými způsoby dopad manuální pomoci na rozvoj své činnosti vyhodnocují. Jak jej sledují, jak o něm mluví se svými klienty, zaměstnanci a komunitou, ale i se samotnými dobrovolníky a proč je to vůbec důležité? Pozornost věnujeme ale i praktickým otázkám spolupráce s manuálními dobrovolníky při přípravách a realizace samotné akce, aby její výsledky byly co nejkvalitnější. A zkoumáme i příležitosti a překážky pro rozvoj spolupráce s manuálními dobrovolníky mmj. i na úrovni kapacit samotných neziskovek.

  „Uvědomujeme si, že je pro nás důležitý sociální rozměr – nová přátelství, sranda, veliká motivace pro náš tým a pocit úlevy, že práce, na kterou nestačíme, bude hotová. Už víme, že nemá smysl přizpůsobit dobrovolníka práci, ale vždy je nutné najít cestu, jak přizpůsobit práci dobrovolníkovi.“

  Bobina, Vildův mlýn

  Těšíme se na on-line setkání a diskuze.

  Tamjdem tým

  Fokusní skupiny realizujeme v rámci projektu „Dopad manuálního dobrovolnictví na rozvoj českých neziskovek“, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Autor