Evropská komise 22. 6. 2022 po několika odkladech zveřejnila očekávaný zákon o obnově přírody (Nature Restoration Law). Jedná se o zásadní milník v ochraně přírody, první svého druhu. Zákon prostřednictvím závazných cílů v zemích EU zajistí obnovu poničených ekosystémů, jako jsou rašeliniště, řeky, mokřady či lesy. Ty jsou životně důležité jak pro biologickou rozmanitost a zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu, tak pro člověka.

  Organizace Česká společnost ornitologická (ČSO) a WWF střední a východní Evropa (WWF-CEE) vítají zveřejnění zákona a jsou připravené maximálně pomoci Ministerstvu životního prostředí ČR s procesem i následnou implementací. Zároveň k tématu zákona o obnově přírody připravují na říjen mezinárodní konferenci v Praze.

  Zákon o obnově přírody je první svého druhu na světě. „Je to poprvé, co se někde obnova přírody stává zákonnou povinností. Ochrana přírody je potřebná, ale není dostačující k zachování přírodní rozmanitosti. Je potřeba obnovovat narušené ekosystémy a vrátit přírodu zpět,“ podotýká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

  Zákon o obnově přírody je prioritní záležitostí Ministerstva životního prostředí ČR pro předsednictví České republiky v radě EU, které odstartuje 1. července a bude trvat do konce roku. ČSO a WWF-CEE jsou připravené maximálně pomoci s procesem i následnou implementací zákona o obnově přírody.

   

  ČSO přírodu aktivně obnovuje už od roku 2008

  V ptačím parku Kosteliska pomáhá s obnovou přírody uherský stepní skot, který spásá nežádoucí invazivní rostliny. Rozdupáváním podmáčených luk zároveň vytváří ideální podmínky pro luční druhy ptáků (foto Ondřej Ryška)
  V ptačím parku Kosteliska pomáhá s obnovou přírody uherský stepní skot, který spásá nežádoucí invazivní rostliny. Rozdupáváním podmáčených luk zároveň vytváří ideální podmínky pro luční druhy ptáků (foto Ondřej Ryška)

  ČSO má s obnovou přírody dlouholeté zkušenosti díky správě ptačích parků. „Od roku 2008 u Jaroměře vykupujeme pozemky, které vracíme přírodě. Postupně a systematicky obnovujeme mokřadní ekosystém pastvou koní a praturů, strháváním drnu, kosením a kácením. A výsledky se dostavují. Za posledních 10 let stoupl počet zjištěných ptačích druhů v ptačím parku Josefovské louky o čtvrtinu – ze 143 v roce 2012 na současných 186. Mezi nimi je i mnoho vzácných a ohrožených druhů. Například pro vodouše rudonohého jsou Josefovské louky jediným hnízdištěm ve východních Čechách, mnohonásobně se zvýšil počet žab a čolků, daří se i ohroženým druhům rostlin,“ říká Zdeněk Vermouzek.

  Zákon o obnově přírody je zásadní pro řešení vzájemně propojených krizí klimatu a biodiverzity a přinese velké výhody pro přírodu, zmírňování dopadu klimatické změny a adaptaci na ni, dlouhodobou potravinovou bezpečnost, lidské zdraví a blahobyt a také pro ekonomiku.

  Nově vysázená alej společně s polní cestou a travnatými pásy pomáhají obnovit ekosystém v původně velkém lánu osázeném jedinou plodinou (foto Ludmila Korešová)
  Nově vysázená alej společně s polní cestou a travnatými pásy pomáhají obnovit ekosystém v původně velkém lánu osázeném jedinou plodinou (foto Ludmila Korešová)

   

  Pro přírodu i pro lidi

  Z obnovených ekosystémů bude profitovat nejenom příroda a živočichové, ale také lidé. „Obnova přírody pomůže vytvářet příjemné klima ve městech, zajistí vodu ve studnách, zpívající ptáky nad hlavou, dostatek opylovačů pro hospodářské i divoké rostliny a celkově vrátí život do dnešních chudých lesů a polí, která často spíš připomínají poušť. Díky obnově přírody se všem bude žít lépe,“ říká Lenka Fryčová zástupkyně WWF v České republice.

  Na 12.–13. října 2022 připravuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s WWF, BirdLife Europe a Beleco mezinárodní konferenci EU Restoration Law Conference pod záštitou ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.

  Zařadil: -maj-