Česká rada dětía mládeže (ČRDM) vyjádřila upřímnu soustrast všem pozůstalým po Karlu Holomkovi, který mj. založil a dlouhá léta (1991–2017) vedl jednu z jejích členských organizací – Společenství Romů na Moravě. Romský aktivista a někdejší polistopadový poslanec Ing. Karel Holomek zemřel po vleklé nemoci 27. srpna 2023 ve věku 86 let.

  V dopise adresovaném Společenství Romů na Moravě a podepsaném předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem a ředitelem Kanceláře ČRDM Ondřejem Šejtkou stojí psáno:

  Vážení přátelé ve Společenství Romů na Moravě,
  se zármutkem jsme přijali smutnou zprávu o skonu pana Karla Holomka, jenž stál po dlouhá léta ve Vašem čele. V jeho osobě ztrácí nejen Společenství Romů na Moravě obětavého, statečného a zásadového člověka, který neochvějně hájil lidská práva, jakož i koncepty a hodnoty s nimi spjaté.
  Dovolte, abychom všem pozůstalým vyjádřili touto cestou upřímnou soustrast.
  Čest jeho památce!

  Předseda nevládní organizace Společenství Romů na Moravě, redaktor čtrnáctideníku Romano hangos (Romský hlas) a spoluzakladatel Muzea romské kultury Karel Holomek se narodil v roce 1937 v Brně. Původní profesí strojní inženýr pracoval několik let na Vojenské akademii v Brně. Po prověrkách následujících po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy (1968)  musel kvůli svým politickým postojům Vojenskou akademii opustit. Živil se v různých povoláních, zejména ve stavebnictví jako řidič těžkých strojů apod. Po listopadu 1989 se věnoval programu integrace Romů do společnosti.

  Zařadil: -maj-

  Autor