Dlouholetý šéfredaktor ABC mladých techniků a přírodovědců, autor mnoha scénářů komiksů, z nichž některé jsou dnes již kultovní, a řady knih Vlastislav Toman – Hadži  odešel ve věku nedožitých 93 let dne 11. 5. 2022.
  Vlastislav Toman se narodil 17. 7. 1929 v Plzni.

  Čtenáři i účastníci setkání a besed se mohli roky přesvědčovat o jeho neuvěřitelné vitalitě a nezdolnosti až do nedávné doby.
  Hadži byl, mimo jiné, dlouholetým členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara a jeho Pražské pobočky, účastnil se v průběhu dlouhé řady let mnoha akcí, kde byl poutavým vypravěčem.
  V dobách, kdy nemohl publikovat Jaroslav Foglar, se podílel na prolamování jeho nedobrovolného autorského mlčení.
  Milý Hadži, za vše děkujeme!
  Budeme vzpomínat…

  Video Petr Molka
  Související:

  Autor