Ve středu 24. května 2023 se uskutečnila Zlatá ceremonie mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Celá akce probíhala v nádherných prostorách Valdštejnského paláce za přítomnosti velmi vzácného hosta, kterým byl letos osobně princ Edward, vévoda z Edinburghu.

    Ještě před začátkem samotné ceremonie proběhla nejdříve krátká zkouška celého jejího průběhu, aby vše proběhlo v pořádku a podle stanoveného protokolu, a pak…

    Autor