Zlatá srnčí trofej
  Zlatá srnčí trofej

  V pátek 16.7. proběhlo slavnostní vyhlášení kategorie A Národního finále Zlaté srnčí trofeje . Vítězem se stal Jakub Sádlík, reprezentující OMS Klatovy, ale vyhrál nejen on – vítězové jsou všichni malí myslivci, kteří se na finále dostali a jejichž znalosti mnohdy předčí znalosti nás dospělých…

  Jubilejní 50. ročník Národního kola Zlaté srnčí trofeje 2021 se konal od 3. do 17. července 2021 (kategorie A) a od 17. do 31. července 2021 (kategorie B) na Lopeníku. Šlo o tradiční soustředění pro mladé myslivce a přátele přírody, během kterého proběhlo také národní finále celorepublikové soutěže pro děti.

  Kategorie A je určena pro 3. až 5. třídu ZŠ a kategorie B pro 6. až 9. třídu ZŠ.

  Soustředění bylo zaměřeno na mysliveckou kynologii, mysliveckou zoologii, mysliveckou výchovu, péči o zvěř, ochranu životního prostředí, lovectví a střelectví anebo botaniku a dendrologii.

  Nachystán byl bohatý program – mnoho zábavných her, celotáborová soutěž, stanování v přírodě, naučná stezka, poznávání přírody, sportovní hry a výlety. Dvoutýdenní soustředění završené národním finále Zlaté srnčí trofeje vedli zkušení vedoucí s mnohaletou praxí – a to vše v nádherné krajině Bílých Karpat.

  Kompletní výsledky najdete na stránkách https://www.cmmj.cz/nf-zst-2021-kategorie-a-je-za-nami/

  Děkujeme týmu hlavního vedoucího Ladislava Pařila, OMS Uherské Hradiště a našim sponzorům!

  Více o činnosti mysliveckých kroužků pro děti najdete na https://www.cmmj.cz/mladez/

  fotografie Rudolf Zděnek


  Českomoravská myslivecká jednota

  sdružuje české, moravské a slezské myslivce již od roku 1923. Pro svých 55 000 členů i širokou veřejnost ochraňujeme myslivost jako kulturní dědictví a pečujeme o její trvalý rozvoj. Podporujeme činnost myslivců v péči o zvěř a krajinu, organizujeme zkoušky z myslivosti, pro myslivecké hospodáře, zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů a sokolnické zkoušky.