Válka o Cintru - fantasy terénní hra, kterou pořádají pražští skauti, se těší velké oblibě Více než tři stovky hráčů se od pátku 25. do pondělí 28. září setkají již na 11. ročníku velké terénní hry Válka o Cintru, kterou pořádají skauti z Prahy. Jde o akci motivovanou fantasy dílem Adrzeje Sapkowského a tak se účastníci během dvou dnů bitev s dřevěnými meči imitujícími středověké zbraně setkají nejen s Foltestem, temerským králem, ale i jinými zajímavými postavami a úkoly.
  Za ohybem cesty se zablesklo a Sup zařval: „Bacha, mají kouzelníka!“ Všem bylo jasné, že tímhle se neprobijeme. Přikrčili jsme se, Geralt mnul v ruce amulet. Černý kouzelník se objevil na cestě, vtom ho srazil šíp a z lesa vyskočil člověk v zeleném. „Veverky!“ zašeptal Geralt.

  Hra je postavena na dobrovolném dodržování pravidel a ty je velice lákavé porušit. Je také ale postavena na zážitku, jehož autentičnost je posílena například i díky dobovým kostýmům. A právě díky té autentičnosti dokáže účastníky opravdu pohltit. Člověk pak v různých chvílích nesnadno rozeznává, co je skutečnost a co je jen hra, která ho staví před modelové situace každodenního života i krizových situacích. „Během celého víkendu si na dodržování pravidel dohlížejí hlavně samy děti. To u nich rozvíjí pocit zodpovědnosti i morálního uvědomění. Také ale mají šanci poznat, jaké je to se svými kamarády bojovat proti přesile. Díky tomu se zamýšlejí i nad charakterovými vlastnostmi jako je statečnost. Mají šanci si vybrat, zda se pustí do boje a pomohou kamarádům, či zachrání svůj život,“ uvedl Ladislav Pelcl, hlavní organizátor Války o Cintru.

  Na Válku o Cintru se chystají skauti i děti z jiných dětských oddílů z celé republiky ve věku 12 až 16 let. Mezi hráči tak jsou i účastníci z měst jako je Praha, Brno, Březnice, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Klecany, Liberec, Nymburk, Vranovice a další.

  Cintránské království je bez panovníka a všude vládne zmatek. U jižní hranice se dávají do pochodu císařské armády, zatímco na hranici severní se šikují vojska spojených království. Jejich cíl je jasný – porazit nepřátelské armády a tak si podmanit celou říši. Válka o Cintru se tak nezadržitelně blíží…

  Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí, mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let od začátku své existence.

  Autoři