Autor: Junák – český skaut

Co jsou pražské 3 jezy? NEJVĚTŠÍ VODÁCKÁ AKCE PRO SKAUTY I VEŘEJNOST U NÁS Napříč Prahou přes tři jezy je závod (nejen) vodních skautů, a jak název napovídá, trasa vede přes tři jezy:  Šítkovský, Staroměstský a Helmovský jez v centru Prahy. Akci organizují skauti, a to tradičně na svátek sv. Václava 28. září. Letošní ročník je naplánován na úterý 28. 9. 2021 Organizace závodu a splutí 28. září 2021 Je přirozené, že se nedá odhadnout epidemiologická situace dlouho dopředu. Přesto děláme všechny nutné přípravy pro realizaci akce na konci září. Vzhledem k tomu, že je nutné očekávat změny na poslední…

Více

Přestože za sebou měli skauti náročný rok stojící hlavně na online setkávání a pravidla se měnila do poslední chvíle, dokázaly skautské oddíly uspořádat během letošních prázdnin více než 1 100 táborů pro více než 32 tisíc kluků a holek. Tedy ještě více než v předchozích letech. olníci se o prázdninách nezastaví. „Skautské tábory jsou nekomerční a stojí na dobrovolnické práci, díky čemuž jsou dostupné i pro děti ze složitějších sociálních prostředí. V čele táborů stojí skautští vedoucí, převážně mladí lidé, kteří musí projít přípravou a dokázat, že mají kompetence potřebné pro vedení týmu a práci s dětmi. Podle výzkumu agentury…

Více

S nástupem nového školního roku aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou spolkovou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce). Hlavní novinky ve zkratce Prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob. Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů. Základní pravidla Střediska, oddíly, skupiny musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů. Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku. Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku). Každá přítomná osoba bez rozdílu věku…

Více

Tomáš Řehák je představitelem již třetí generace předních osobností českého, resp. československého skautingu z rodu Řeháků. Svůj život zasvětil skautskému vzdělávání, rozvoji skautské organizace a službě skautskému hnutí i neziskovému sektoru obecně. Je rovněž dlouholetým ředitelem Městské knihovny v Praze. 8. srpna 2021 se stal držitelem Řádu stříbrného vlka, což je nevyšší skautské vyznamenání. Současně může být držitelem tohoto ocenění pouze dvanáct mužů. Také v historii České rady dětí a mládeže je jméno Tomáše Řeháka nesmazatelně zaznamenáno: měl totiž hlavní podíl na tvorbě hlavních dokumentů ČRDM v jeho začátcích, a to včetně stanov.  V prvním období ČRDM byl neformálním vedoucím…

Více

Před víc než rokem se musel skauting přesunout online. Kromě několika schůzek a výprav před prázdninami a během podzimu pak mohly běžným způsobem proběhnout pouze letní tábory.<>p Skautští vedoucí se museli naučit připravovat pro kluky a holky program na dálku. Tisíce skautů a skautek pak dostály skautskému slibu a pomáhají jako dobrovolníci seniorům i nemocným. I v této náročné situaci se největší organizaci pro děti a mládež v zemi daří i nadále růst: v Česku je nyní 68 802 skautů a skautek v 2 257 oddílech. I přes nepříznivé podmínky, ve kterých musel skauting fungovat, skautů a skautek za minulý rok přibylo, oproti předchozímu roku o téměř devět stovek. Skautů a skautek v Česku přibývá kontinuálně od roku 2006 a celkový nárůst členské základny…

Více