Autor: Junák – český skaut

Sbírku na podporu lidí na Ukrajině, do které se může zapojit úplně každý, pořádají v těchto dnech skauti a skautky. Sbírají vosk, parafín, zbytky svíček i plechovky od potravin, vyrábí svíčky v plechovce a postup výroby učí i zájemce z řad široké veřejnosti. Vynález z 2. světové války dokáže v mrazivém počasí a v oblastech se zničenou energetickou infrastrukturou výrazně usnadnit život obyvatel Ukrajiny. Sbírka trvá zatím do 10. března 2023. Všechny podklady a informace zájemci najdou na https://www.skaut.cz/svickyproukrajinu/ Vinou ruských útoků na infrastrukturu má mnoho obcí na Ukrajině potíže s dodávkami energií a výpadky proudu, řada míst je zcela zničená.…

Více

Končí Hotel Rakša. Fungoval skoro rok. Tahle fotka je z dneška (29. 1. 2023, pozn. red.). Volal mi tehdy v tom nešťastném březnu 2022 Honza B., že na sebe vezme všechny provozní náklady, když to zvládneme zorganizovat. Tak Skautský institut do týdne postavil tým a šli jsme do toho. Vzniklo bezpečné místo na Praze 1, kde pod patronátem skautů našlo postupně azyl několik stovek lidí. Spousta z nich už má dneska normální bydlení, práci, děti chodí do školy. Končíme v plném stavu, ale všichni mají kam jít. Dneska jsem tam byl, po čase, protože moje práce ředitele SI je trochu o tom…

Více

Betlémské světlo přivezli čeští skauti a skautky vlakem z Vídně, moderní symbol Vánoc dorazil do Česka už po čtyřiatřicáté. V sobotu 17. prosince 2022 se pak vánoční plamínek díky dobrovolným skautským kurýrům rozšíří po celé zemi. Od tohoto dne bude k dispozici na celé řadě lokálních akcí. Cestu z Betléma do Vídně absolvuje plamínek letecky. 10. prosince ho rakouští skauti předali skautským delegacím z celé Evropy ve vídeňském kostele Neuottakring při ekumenické bohoslužbě. Odsud čeští skauti dovezli Betlémské světlo do Brna. Letošními světlonoši jsou Bronislav Špaňhel – Chicko a Anna Hustáková – Tkanička. K této čestné skautské službě byli vybráni…

Více

Obdobně jako v minulých letech pro vás připravila Pražská rada Junáka ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy rozvoz Betlémského světla historickou tramvají. Akce se bude konat v sobotu 17. 12. 2022 odpoledne. Opět pojedou dva historické vozy z doby rakousko-uherské monarchie tak, aby pokryly téměř celou Prahu a lidé si mohli přijít bezpečně Světélko připálit. Jízdní řády speciální linky číslo 43 naleznete pod tímto odkazem. Přijďte si s lucerničkou na některou ze zastávek nebo konečnou jednotlivých tras, kdy bude dostatek času na připálení. Těšíme se na vás. Více informací naleznete na webu a Instagramu skautského kraje Praha, pod odkazy: https://praha.skauting.cz/betlemska-tramvaj-2022/…

Více

Hnutí Brontosaurus, Brďo Vlkani a Junák – český skaut, středisko Mikulčice  slavnostně otevřely opravenou budovu dětské klubovny v Mikulčicích, kterou více než před rokem rozsáhle poničilo tornádo. Po opravě realizované oběma spolky a obcí Mikulčice začne klubovna opět sloužit pravidelným schůzkám, víkendovým akcím i jako zázemí akcí pro veřejnost či dobrovolnické péče o přírodu. Díky inovativnímu přístupu je přitom opravena jako budova s ukázkovým provozem šetrným k životnímu prostředí. Mikulčická klubovna sloužila dětem od roku 1976. Konaly se zde tisíce oddílových a družinových schůzek a akcí, kde děti rozvíjely kamarádské vztahy, učily se férovosti, samostatnosti i spolupráci nebo poznávaly přírodu…

Více

Středoevropské jamboree IRIS 2022 se koná na pražském Výstavišti od 2. do 12. srpna 2022. Sjelo se na něj více než 1200 skautů a skautek z mnoha nejen evropských zemí.  Seznámit se, poznat rozmanitost kultury i skautingu v jiných zemích, vyzkoušet si širokou paletu aktivit, odvézt si inspiraci pro program vlastních akcí, poznat nové přátele a novou evropskou zem, procvičit jazyky a odvézt si řadu zážitků. To je cílem setkání dospívajících skautek a skautů ze zemí střední Evropy i dalších evropských regionů – Středoevropského jamboree (Central European Jamboree, CEJ). „Jamboree se bude odehrávat v areálu pražského Výstaviště, kde vyroste tábořiště…

Více

O prázdninách čeká českou skautskou organizaci velká čest i výzva: hostí totiž sraz stovek skautů a skautek z řady zemí Evropy. Seznámit se, poznat rozmanitost kultury i skautingu v jiných zemích, vyzkoušet si pestrou paletu aktivit, odvézt si inspiraci pro program vlastních akcí, poznat nové přátele a novou evropskou zem, procvičit jazyky a odvézt si řadu zážitků. To je cílem setkání dospívajících skautek a skautů ze zemí střední Evropy i dalších evropských regionů – Středoevropského jamboree (Central European Jamboree, CEJ). Celých deset dní (2. – 12. 8. 2022) bude na 1 200 skautů a skautek z řady zemí Evropy tábořit…

Více

Na celostátním mimořádném Valném sněmu Junáka – českého skauta se 18. června 2022 v pražském Rudolfinu setkalo více než 400 zvolených delegátek a delegátů z celé republiky. Společně ocenili skautskou službu společnosti v době koronaviru a po tornádu i pokračující pomoc uprchlíkům z Ruskem napadené Ukrajiny. Diskutovali o výzvách, které stojí před skautingem v následujících letech. Díky nárůstu zájmu dětí a rodičů o skauting je Junák – český skaut nejrychleji rostoucí skautskou organizací v Evropě. #skaut Společné foto účastníků před budovou Rudolfina: Jakub Procházka

Více

Pro všechny, kdo letos nebyli na slavnostním nástupu u mohyly Ivančena, přinášíme projev náčelníka Junáka – českého skauta bratra Ondřeje Vokála – Vokina.  „Sestry a bratři, někteří z nás složili skautský slib, všichni z nás se snažíme chovat podle skautského zákona. Přijali jsme dobrovolně povinnost pomáhat bližním, pomáhat těm, kteří trpí, kteří nemají takové štěstí jaké máme v tuto chvíli my. Naší povinností je pojmenovat zlo, postavit se mu, bojovat s ním a porazit ho. Skauti, pro jejichž památku je tato mohyla, bojovali s nacisty z Německa. My bojujeme s agresory z Ruska. S agresory, kteří vraždí lidi, mučí lidi…

Více