Na programu je udržitelný růst organizace a další strategická témata

  Valný sněm, nejvyšší orgán Junáka – českého skauta, se koná každé tři roky a scházejí se na něm zástupci skautských středisek z celé republiky. Ten v pořadí sedmnáctý proběhne od 15. do 17. března v areálu Výstaviště Flóra v Olomouci.

  O budoucnosti a prioritách největší výchovné organizace pro děti a mládež v Česku bude diskutovat pětistovka delegátů, zároveň zvolí i nové vedení.

  Účastníci se během víkendu ponoří do debat a hlasování o záležitostech, které považuje hnutí za zásadní. Samotnému valnému sněmu předcházely diskuze o strategických tématech i sněmy skautských jednotek – od skautských středisek, působících většinou v jednotlivých obcích, po skautské kraje. Program celostátního skautského sněmu díky tomu zahrnuje podněty jak od vedení organizace, tak od skautských jednotek různé velikosti.

  „Vedle hodnocení uplynulého období se budeme dívat především do budoucna, jedním z hlavních témat sněmu je totiž Strategie 2030. Mezi oblasti, v nichž bychom se chtěli rozvíjet, patří například schopnost reagovat ve skautské výchově na výzvy budoucnosti, posílení programu pro skautské dospívající, kvalitní zázemí a udržitelný růst naší členské základny,” popisuje náčelník Junáka – českého skauta Ondřej Vokál. „Věnovat bychom se ale chtěli také oblasti bezpečnosti či výzvám spojeným s životním prostředím,” dodává.

  Jako v každé organizaci se silným vnitřním demokratickým uspořádáním probíhá i v Junáku – českém skautu pravidelně volba nejvyššího vedení hnutí. Valný sněm tedy zvolí i Náčelnictvo a další ústřední orgány.

  „V Olomouci byl celostátní skautský sněm naposledy v 90. letech. Je pro mě čest se na jeho pořádání podílet,” popisuje vedoucí organizačního týmu David Pokorný. Společně s desítkou dalších skautů z Olomouce si vzal přípravu valného sněmu na starost. S realizací akce pak pomůže dalších osmdesát dobrovolníků.

  V rámci doprovodného programu bude v areálu Výstaviště Flóra pro skautské i neskautské návštěvníky připravena výstava o historii i současnosti olomouckého skautingu.

  Nad Valným sněmem Junáka – českého skauta převzal záštitu olomoucký primátor Miroslav Žbánek, jako hosté přijedou státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys a podporovatelé z řad poslanců a senátorů Parlamentu České republiky i Evropského parlamentu. Přítomni budou i držitelé nejvyšších skautských vyznamenání. Organizace je součástí Světové organizace skautského hnutí (WOSM), kterou na valném sněmu budou reprezentovat Diana Slabu z Rumunska a Jo Deman z Belgie.

  Čeští skauti se schází na svém XVII. valném sněmu ve chvíli, kdy se organizaci daří dlouhodobě velmi dobře a hnutí setrvale roste. Skautů a skautek je dnes v Česku 76 711 a jejich počet se nepřetržitě zvyšuje od roku 2006. Zájem mezi dětmi i rodiči je mimořádný, podle nejnovějšího výzkumu agentury Ipsos (2023) by v přání stát se skautem či skautkou podpořilo své děti devět z deseti rodičů či prarodičů.

  Výroční zprávu Junáka – českého skauta za rok 2022 si můžete přečíst na www.skaut.cz/vyrocnizprava.

  Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Počet skautek a skautů v zemi roste od roku 2006, letos překročil hranici 76 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

  Autor