Autor: Junák – český skaut

Tomáš Řehák je představitelem již třetí generace předních osobností českého, resp. československého skautingu z rodu Řeháků. Svůj život zasvětil skautskému vzdělávání, rozvoji skautské organizace a službě skautskému hnutí i neziskovému sektoru obecně. Je rovněž dlouholetým ředitelem Městské knihovny v Praze. 8. srpna 2021 se stal držitelem Řádu stříbrného vlka, což je nevyšší skautské vyznamenání. Současně může být držitelem tohoto ocenění pouze dvanáct mužů. Také v historii České rady dětí a mládeže je jméno Tomáše Řeháka nesmazatelně zaznamenáno: měl totiž hlavní podíl na tvorbě hlavních dokumentů ČRDM v jeho začátcích, a to včetně stanov.  V prvním období ČRDM byl neformálním vedoucím…

Více

Před víc než rokem se musel skauting přesunout online. Kromě několika schůzek a výprav před prázdninami a během podzimu pak mohly běžným způsobem proběhnout pouze letní tábory.<>p Skautští vedoucí se museli naučit připravovat pro kluky a holky program na dálku. Tisíce skautů a skautek pak dostály skautskému slibu a pomáhají jako dobrovolníci seniorům i nemocným. I v této náročné situaci se největší organizaci pro děti a mládež v zemi daří i nadále růst: v Česku je nyní 68 802 skautů a skautek v 2 257 oddílech. I přes nepříznivé podmínky, ve kterých musel skauting fungovat, skautů a skautek za minulý rok přibylo, oproti předchozímu roku o téměř devět stovek. Skautů a skautek v Česku přibývá kontinuálně od roku 2006 a celkový nárůst členské základny…

Více