Věděli jste, že básník Jiří Wolker byl skautem? Nebo že v prvních dnech samostatného Československa provozovali skauti „skautskou poštu“? A že měli v 70. letech vlastní samizdatovou edici? Čeští skauti a skautky letos slaví sto let své činnosti. A k tomuto mimořádnému výročí si nadělili mimořádný dárek – výpravnou knihu Skautské století. Ve středu 15.2. v 17 hodin ji v Paláci knih Luxor slavnostně pokřtí Jiřina Šiklová a Jiří Stránský.

  256 celobarevných stran formátu A4, více než 800 fotografií a obrazových dokumentů, historická fakta, ale především dobrodružné životní příběhy, zajímavosti a jistě i řada překvapení – taková je kniha Skautské století, kterou vydává ve spolupráci s Junákem vydavatelství Mladá Fronta a.s.

  Ukázka z knihy Skautské století Autorský kolektiv (Roman Šantora, Václav Nosek, Slavomil Janov a Václav Dostál) představí v 11 kapitolách nejen stoletou historii a osobnosti českého skautského života, ale i jeho kořeny ve světovém skautingu či smysl, význam a přínosy pro českou mimoškolní výchovu a společnost. Skautské století rozhodně není pouhou historickou knihou, nýbrž čtivou kronikou velkých událostí i malých „oddílových“ životů, vyváženou směsí faktografických údajů, beletristických pasáží a množství obrazového materiálu, sesbíraného a pečlivě vybraného desítkami spolupracovníků.

  Ukázka z knihy Skautské století „Nechtěli jsme napsat odbornou práci o historii skautingu, ale stvořit atraktivní příběh, který prostřednictvím textů, fotografií a dalších dokumentů vykreslí uplynulé skautské století. Zároveň ho však propojí s dneškem a ukáže, jak minulost ovlivňuje současnost,“ popisuje autorský záměr editor knihy Roman Šantora.

  Ukázka z knihy Skautské století Skauting ovlivnil a stále ovlivňuje životy tisíců lidí. V Čechách jím za sto let existence prošel přibližně milion členů. Můžeme mezi nimi najít právníky, prezidenty, lékaře, politiky, herce, vědce, spisovatele, novináře nebo třeba sportovce. A mnohým z nich nabízí Skautské století šanci zavzpomínat na skautská léta, na prožitá dobrodružství, letní tábory, kamarády.

  Ukázka z knihy Skautské století Knihu Skautské století tuto středu slavnostně pokřtí dlouholetá podporovatelka skautingu, socioložka Jiřina Šiklová a bývalý předseda PEN Klubu, spisovatel a skaut Jiří Stránský. Křest proběhne od 17 hodin v kavárně Paláce knih Luxor na Václavském náměstí v Praze.

  Autor