S pohnutím jsme přijali zprávu o úmrtí armádního generála Tomáše Sedláčka, statečného člověka, jemuž naše vlast vděčí za mnohé.

  Není příliš těch, kteří mohou být nezpochybnitelným vzorem pro ostatní, zvláště pak pro nově nastupující generaci. Pan generál takovým příkladem byl, jak jsme měli možnost se i sami přesvědčit na Bambiriádě 2008, kam přijal naše pozvání.

  Jeho odchod nám nyní znovu připomněl, o jak vzácnou příležitost se tehdy jednalo – a jaké hodnoty, jím vyznávané a se zbraní v ruce hájené, má smysl předkládat k osvojení mladým lidem.

  Přijměte, prosím, naši upřímnou soustrast.

  Za Českou radu dětí a mládeže
  Aleš Sedláček, předseda

  (Z dopisu adresovaného Generálnímu štábu AČR)

  Kondolenční místo - generál Tomáš Sedláček

  Válečný veterán generál Tomáš Sedláček zemřel dne 27. srpna 2012 ve věku 94 let. Tomáš Sedláček bojoval ve druhé světové válce na východní i západní frontě, zúčastnil se bojů na Dukle i Slovenského národního povstání. Po válce byl obviněn z velezrady a odsouzen na doživotí komunistickým režimem. V roce 1960 byl sice propuštěn, ale rehabilitace se dočkal až po roce 1989.

  Reportáž z Bambiriády 2008 najdete na:
  http://www.adam.cz/clanek-2008050035-na-prazske-bambiriade-besedoval-s-detmi-generalporucik-tomas-sedlacek.html

  Autor