Autor: Česká rada dětí a mládeže

Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jsme dopisem požádali, aby mimořádná opatření a podmínky, které jsou od 1. září 2021 platné pro volnočasové aktivity dětí od 6 do 18 let, korespondovaly s podmínkami platnými pro školy. Citujeme z dopisu: „Dle Vašeho vyjádření v médiích bude testování dětí ve školách ukončeno. Domníváme se proto, že by povinnost testování dětí při volnočasových aktivitách měla být rovněž ukončena. Naší snahou není hodnotit to, zda je testování dětí nutné či nikoliv, toto rozhodnutí přenecháme odborníkům, rádi bychom však, aby podmínky pro školy a zájmové aktivity byly srovnatelné. Homogenita skupin ve školách a při volnočasových aktivitách je…

Více

Máte pocit, že český rybníček na Vaše nápady už nestačí? Pak máte skvělou příležitost, dostat je výš.Od 4. do 9. října 2021 proběhne on-line i fyzicky ve Štrasburku Evropské setkání mládeže EYE2021 a český tým u toho nebude chybět.Akce zaštítěná Evropským parlamentem nabídne diskuse a debaty na aktuální témata. kde budete moci projevit svůj pohled na věc, workshopy, kde se něco nového dozvíte a naučíte, kulturní program, a především poznávání lidí a kultur z celé Evropy.Do desetičlenného českého týmu, který se na akci ve Štrasburku podívá osobně (odjezd v pátek 8. října odpoledne poté, co odvolíte, návrat nad ránem v pondělí 10. října), má…

Více

Ve čtvrtek 24. června 2021 se prohnalo jižní Moravou tornádo. Ušetřeny nezůstaly ani klubovny, základny, ale především je v postižené oblasti mnoho dětí, jejichž rodiče, prarodiče, a mnohdy i vedoucí, likvidují vzniklé škody na majetku. Právě těmto dětem jsou určeny táborové pobyty, které nabízejí spolky dětí a mládeže.  Hasiči ve spolupráci s ČRDM (děkujeme Monice Němečkové, že přišla s touto myšlenkou a vzala na svá bedra tíhu koordinace) , skauti, tomíci a pionýři se obrátili na organizátory táborů s výzvou o pomoc pro děti ze zasažených oblastí jižní Moravy. S cílem přijmout tyto děti na jiný dětský tábor, bezplatně, kdykoliv během léta. Na výzvu SH ČMS spolu…

Více

Vnímáte nějaké obecné trendy ve vývoji chování dětí nyní v době s COVIDem v porovnání s dobou před COVIDem? Vážení pořadatelé letních táborů, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění kratičkého dotazníku, které vám nezabere více jak pět minut. Snažíme se v terénu zachytit možné změny v chování dětí způsobené pandemií COVID-19 a jejími dopady. Účelem dotazníků není vytvářet přesné statistiky, ale získat cenný pohled a zkušenosti od táborových vedoucích, kteří dětem rozumí a mají možnost s nimi být v intenzivním kontaktu. Vaše podněty by mohly ovlivnit například obsah vzdělávacích kurzů a dalších aktivit nejen v organizacích, které s…

Více

V úterý 8. června zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR podmínky pro účast na letních táborech, obsahující překvapivou povinnost přetestování dětí na táboře po každých 7 dnech. Již od dubna jsme byli MZ ujišťováni, že se podmínky pro letní tábory zásadně nezmění. Informace o testování dětí před akcemi jsme obdrželi, povinnost opakování testů během táborů však nikdo nezmínil. Tato nová povinnost, ohlášená 3 týdny před začátkem prázdnin, by výrazně komplikovala organizaci tábora, proto jsme se proti ní ohradili. Spolu s Asociací dětské rekreace a Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže ČR jsme ministerstvo zdravotnictví požádali o změnu. Tématu následně dala prostor mnohá média, všem moc…

Více

Pravidelná činnost se může od 4. května 2021 opět rozběhnout. Máme radost! Na dnešním jednání vlády bylo odsouhlaseno, že volnočasové aktivity dětí do 18 let mohou probíhat již od zítřka 4. května ve 20 lidech venku, případně ve 3 lidech uvnitř. Povolení činnosti platí pouze pro 7 méně rizikových krajů (Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Praha). Při činnosti je nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity a to min. 15m2 na 1 osobu. Účastníci (děti i dospělí vedoucí) musí prokázat, že absolvovali COVID test s negativním výsledkem nejpozději 72 hodin před aktivitou a to: • na oficiálním testovacím místě – potvrzení z testovacího místa • ve škole, školském zařízení či v zaměstnání – s potvrzením z dané instituce • ve…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19. Výzva cílí na realizaci tzv. letních kempů v období 1. 7. – 31. 8. 2021 v podobě aktivit pro skupinu nejméně 15 dětí v pěti po sobě jdoucích dnech. Kempy mohou mít formu příměstskou (dítě chodí přespávat domů), či pobytovou. Cílová skupina výzvy jsou děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (1.–9. třída ZŠ). Účelem výzvy jsou tyto body: • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů…

Více

O víkendu 10. a 11. dubna 2021 proběhl kurz Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti, který připravil spolek Fakescape a Česká rada dětí a mládeže. Co jsme se dozvěděli? Začali jsme historií propagandy, její pozicí například ve 2. světové válce. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem poznat dezinformaci, hoax a fakenews. Jaké nástroje použít pro odhalení falzifikátů. Jakým způsobem vznikají konspirační teorie a jaké největší existují. Jak funguje zpravodajství a jak se tvoří tiskové zprávy. Proč i ve zpravodajství dochází k dezinformacím a fakenews? Jak fungují dezinformační weby, kdo je financuje a jak je odhalovat? Účastníci si také zahráli únikovou hru od spolku Fakescape, jak uniknout z dezinformací spojených z prezidentských voleb. Účastnilo se 11 účastníků z členských organizací ČRDM, ale i z řad pedagogů. Kurz…

Více

Náhlou výměnu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy v době, kdy české školství potřebuje především stabilitu a předvídatelnost, považujeme za nezodpovědný krok. Ministr Plaga při řešení obtížné situace v českém školství postupoval v mezích možností krizové situace konzistentně a systematicky v souladu s doporučeními odborníků. Varujeme před destabilizačními kroky, vyzýváme k předvídatelnosti a podporujeme setrvání ministra Plagy v čele resortu školství, apeluje 12 organizací z oblasti vzdělávání. K výzvě se připojila i Česká rada dětí a mládeže. Proč? Vysvětluje předseda ČRDM Aleš Sedláček: „Ministra Plagu respektuji jako člověka, který nepodléhá chvilkovým emocím. Dokáže držet směr. Rozumím tomu, že hodně lidí má potřebu spojit svoje zklamání z průběhu epidemie s konkrétními viníky. Je to pochopitelné, vše trvá dlouho a vyčerpanost…

Více