Autor: Česká rada dětí a mládeže

Co nabídne Česká rada dětí a mládeže na CVVZ – Celostátní vzájemné výměně zkušeností  v Holešově, ve dnech 19.–21. listopadu 2021: Kulatý stůl ČRDM Moderovaná diskuse nabídne tři témata:  – Hodnoty mladých lidí, prezentace výsledků šetření. Lektoři: Nela Andresová, analytička ČRDM a Aleš Sedláček, předseda ČRDM  – Šetření o změně chování dětí a mladých lidí na letních táborech 2021 Snahou šetření bylo potvrdit nebo vyvrátit předpokládané změny v chování dětí a mladých lidí v době po dlouhém lockdownu. Anonymně odpovídali vedoucí. Lektoři: Nela Andresová, analytička ČRDM a Aleš Sedláček, předseda ČRDM – Stávající situace a potenciální rozvoj Národní soustavy kvalifikací…

Více

Průzkum se věnuje názorům táborových vedoucích. Zjišťovali jsme, jestli pozorují nějaké změny v chování u dětí před a během pandemie koronaviru. Zaměřili jsme se na zvýšení agrese a negativních myšlenek, na oblast sociální separace, problémy ve spolupráci s ostatními a změny v dynamice kolektivu. Dále také na četnější využívání elektronických komunikačních zařízení. Šetření bylo uskutečněno na 321 respondentech formou ankety, nejedná se tedy o reprezentativní výzkum. Data byla sbírána na podzim 2021. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. Zvýšená negace světa a okolí je pozorována čtvrtinou vedoucích. Pokud mají děti černé myšlenky, často je u nich pozorovaná i větší agresivita, více…

Více

Začal klimatický summit v Glasgow – COP26 – a Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) na něm nechybí! Zastupují nás tam mladé delegátky do OSN Bára Kvasničková a Kristina Šůsová. COP26 je označován za nejdůležitější klimatickou konferenci od Pařížské dohody. Světoví lídři budou rozhodovat o celosvětových opatřeních, která jsou nezbytná pro zastavení zhoršování klimatické krize. „Nevzdávejte to, budoucnost dalších generací je ve vašich rukou,“ vzkazuje mladým lidem z České republiky slovenská prezidentka Zuzana Čaputová z #COP26. (Zdroj: FB ČRDM) Zařadil: -maj-

Více

Naší partnerské organizaci na Slovensku Rada mládeže Slovenska spolu s několika mládežnickými organizacemi se dostalo významné pocty: společně s představiteli státu a diplomatického sboru byly součástí uvítací ceremonie papeže Františka při jeho návštěvě (12.–15. září 2021) Slovenska. Papež ve svém projevu zdůraznil i důležitost mladých lidí v naší společnosti: „Je hezké, že zvláště mladí jsou v tomto motivováni, aby se cítili protagonisty budoucnosti země a vzali si ji k srdci, obohacujíce svými sny a tvořivostí dějiny, které je předešly. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchem konzumismu, ve kterém existence bledne.“ Zařadil: -maj-

Více

Dobrovolnictví mladých lidí je na vzestupu „V posledních pěti letech jsme schopni prokázat nárůst zapojování mladých lidí do dobrovolnických aktivit. Zatímco v roce 2017 se zapojoval každý pátý, v roce 2020 je to již každý čtvrtý mladý člověk. Největší nárůst pozorujeme u mladých ve věku od 15 do 20 let, kdy se v roce 2020 zapojil do dobrovolnických aktivit takřka každý třetí dospívající,“ přibližuje Jan Husák, vedoucí analytické sekce ČRDM. Zajímavé bylo pozorovat také dynamiku pomoci v době mezi prvními vlnami pandemie, kdy se ukazuje, že mladí dospívající do 20 let také výrazně více pomáhali svým nejbližším a známým a naopak…

Více

Je to deset let, co v listopadu 2011 ČRDM zorganizovala výsadbu pamětných lip u příležitosti osmistého výročí narození Sv. Anežky České.  Projekt vzbudil velký zájem – sázelo sto jedenáct oddílů, kroužků, klubů, sdružení či škol. Svatoanežské lipky vysadili třeba skauti, tomíci, pionýři, woodcrafteři, mladí chovatelé, členové sdružení Boii, Sdružení evangelické mládeže nebo členové z krajských mládežnických rad. Někteří je sázeli na návsi, u klubovny, u školy… Jiní je zasadili třeba na tábořišti, v městském parku nebo u kostela… Uplynulo deset let – a nás zajímá, jak se Vaší lípě daří? Jaký příběh mají Vaše lipky? Budeme rádi, když nám ho napíšete a pošlete fotky, jak…

Více

Jak zapojit děti a mladé lidi do rozvoje jejich okolí? Tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování se věnujeme v rámci našeho projektu Mladá místa. Během workshopu, na který Vás tímto zveme, Vám rádi přiblížíme teoretickou stránku participativního plánování, představíme příklady dobré praxe zapojování dětí do tvorby veřejných prostor a architektonických řešení, v neposlední řadě si s Vámi vyzkoušíme některé konkrétní metody, jak participativní plánování uskutečnit. Účast na workshopu je zdarma. Workshop se uskuteční prezenční formou v různých městech České republiky. Akce je určena pro maximálně 16 účastníků (účastníci…

Více

Webinář o otázkách souvisejících s Evropskou unií a volbami do dolní komory Parlamentu České republiky proběhne již tento čtvrtek 23. září 2021 v 17:00-18:30. Obsah webináře reflektuje současnou politickou situaci a snaží se upozornit posluchače na irelevantní snahy a sliby některých politických uskupení. Obsah webináře také částečně kopíruje obsahy našich vzdělávacích programů, které jsou akreditované v režimu DVPP. Webinář bude nahráván a jeho záznam bude vyvěšen na YouTube České rady dětí a mládeže. Přihlášení je možné do 23. 9. 2021 do 12:00 pomocí on-line formuláře, kde najdete i další podrobnosti. Časový harmonogram je 17:00–18:30 (75 minut lekce, 15 minut dotazy). Přestávka…

Více