Autor: Česká rada dětí a mládeže

Dobrovolnická akce 72 hodin, to jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po deváté. Letos v termínu 13.–16. října 2022 se můžete zapojit nebo vymyslet sami nějakou akci, která pomůže druhým, přírodě, či vašemu okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. S blížícím se termínem dalšího ročníku akce je na čase zveřejnit téma pro letošní rok, a tím budou tradice. Nemyslíme jen ty klasické, které si každý rok připomínáme u příležitosti různých svátků, spíše bychom rádi, abyste se, především ti, co pamatují již trochu…

Více

Dle nové legislativy (schválené v minulém roce, Zákon. 261/2021 Sb.) dojde k automatickému zřízení datové schránky všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které budou mít povinnost komunikovat s orgány veřejné moci právě „datovkou“. Považujeme za velice důležité, aby ti, jichž se to týká, byli o této informaci včas a korektně informováni. V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Dle této nové…

Více

Konference proběhla ve dnech 11.–13. 7. 2022 v rámci českého předsednictví v Radě EU. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) se po celou dobu podílela na přípravě konference – díky moc za skvělou práci Michaele Doležalové a Zuzaně Wildové. Kromě toho zde zastupovali naše členské organizace, mládež a děti předseda ČRDM Aleš Sedláček a za sekci zahraničí Kristýna Jelínková. Více než 300 mladých lidí zde vedlo dialog s tvůrci politik o cílech mládeže Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost. Nechyběl ani bohatý doprovodný program, bylo to boží! Diskutovalo se i o příkladech dobré praxe z celé Evropy. Za ČR jsme…

Více

Evropská konference mládeže propojí mladé lidi s tvůrci politik v dialogu o cílech mládeže Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost. Více než 300 delegátů se sejde ve dnech 11. – 13. července v Praze, aby společně pracovali na tom, jak využít příklady dobré praxe z jednotlivých členských zemí. Kdo jsou účastníci konference?  Každý členský stát vysílá na konferenci pět svých delegátů. Tři z nich jsou mladí delegáti, dva jsou zástupci ministerstev. Mladí delegáti reprezentují mládež své země, sdílejí její názory, nápady a zkušenosti. Jejich úkolem je navrhovat v pracovních skupinách cesty, jak zajistit, aby byly v daných tématech brány v úvahu potřeby a názory…

Více

Vážení vedoucí, máme před sebou prázdniny, období plné dobrodružství, romantiky, období, kdy se vydáváme na nejkrásnější místa na světe, tedy na naše tábořiště, období, které trávíme s přáteli… Přejeme Vám, abyste kromě práce s dětmi a mladými lidmi také dokázali na táborech, expedicích, cestách myslet na sebe. Ať Vám chutná káva z plecháčku, ať máte radost z hvězdnatého nebe, ať jste dojatí při zpěvu táborových písniček, ať najdete chvilku na pohoupání se v hamace a spočinutí ve stínu stromu a samozřejmě, ať si užíváte tu dětskou radost, která bude jistě všude kolem Vás. Zasloužíte si to. Děkujeme Vám za Vaši…

Více

Česká rada dětí a mládeže realizovala v roce 2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt SAFE, který byl zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí. Cílem tohoto projektu bylo pečlivě zmapovat danou oblast, najít příčiny nedostačující evidence a nabídnout řešení výhodné jak pro orgány státní správy, tak pro samotné NNO. Kompletní metodiku a výsledky najdete zde V roce 2017 byl projekt SAFE aktualizován a s cílem…

Více

Poslanci David Šimek a Marek Výborný podali v rámci druhého čtení státního rozpočtu návrh navýšit prostředky na rozvoj a obnovu materiálně technické základny z 25 na 35 milionů korun, které budou použity na rekonstrukce a úpravy stovek kluboven a táborových základen spolků, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež. Pozměňovací návrh byl ve čtvrtek 10. 3. 2022 Poslaneckou sněmovnou schválen. Celý článek: http://crdm.cz/clanky/aktuality/bude-vic-penez-pro-klubovny-a-taborove-zakladny/

Více

Národní programy pro dobrovolnictví mládeže Účast na dobrovolných činnostech umožňuje mladým lidem stát se aktivními občany a činiteli solidarity a pozitivní změny pro komunity v celé Evropě. Z tohoto důvodu se členské státy EU ve Strategii EU pro mládež zavázaly podporovat organizace působící v oblasti dobrovolnictví a zvyšování povědomí o dostupných příležitostech. Na úrovni EU je zřízení Evropského sboru solidarity zaměřeno na zvýšení účasti mládeže na přeshraničních dobrovolnických programech. Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové dovednosti…

Více

Česká rada dětí a mládeže v letech 2019–2021 realizovala projekt Hodnoty mladých, v rámci kterého bylo uskutečněno dotazníkové šetření o hodnotových orientacích a postojích mládeže ve věku 15–29 let v České republice a na Slovensku. Výzkum byl uskutečněn na 1508 českých a 1500 slovenských respondentech. Následující výstupy se věnují pouze české mládeži. Věnovali jsme se oblasti trávení volného času se zaměřením na kulturní a další volnočasové aktivity, jako je návštěva kulturních institucí, četba knih nebo návštěva kaváren a restaurací. Také jsme zjišťovali, jak se mládež aktivně věnuje kulturním a folklorním aktivitám. Z výzkumu vyplývá, že mezi nejčastější sledované volnočasové aktivity patří návštěva kaváren a…

Více