Autor: Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže realizovala v roce 2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt SAFE, který byl zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí. Cílem tohoto projektu bylo pečlivě zmapovat danou oblast, najít příčiny nedostačující evidence a nabídnout řešení výhodné jak pro orgány státní správy, tak pro samotné NNO. Kompletní metodiku a výsledky najdete zde V roce 2017 byl projekt SAFE aktualizován a s cílem…

Více

Poslanci David Šimek a Marek Výborný podali v rámci druhého čtení státního rozpočtu návrh navýšit prostředky na rozvoj a obnovu materiálně technické základny z 25 na 35 milionů korun, které budou použity na rekonstrukce a úpravy stovek kluboven a táborových základen spolků, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež. Pozměňovací návrh byl ve čtvrtek 10. 3. 2022 Poslaneckou sněmovnou schválen. Celý článek: http://crdm.cz/clanky/aktuality/bude-vic-penez-pro-klubovny-a-taborove-zakladny/

Více

Národní programy pro dobrovolnictví mládeže Účast na dobrovolných činnostech umožňuje mladým lidem stát se aktivními občany a činiteli solidarity a pozitivní změny pro komunity v celé Evropě. Z tohoto důvodu se členské státy EU ve Strategii EU pro mládež zavázaly podporovat organizace působící v oblasti dobrovolnictví a zvyšování povědomí o dostupných příležitostech. Na úrovni EU je zřízení Evropského sboru solidarity zaměřeno na zvýšení účasti mládeže na přeshraničních dobrovolnických programech. Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové dovednosti…

Více

Česká rada dětí a mládeže v letech 2019–2021 realizovala projekt Hodnoty mladých, v rámci kterého bylo uskutečněno dotazníkové šetření o hodnotových orientacích a postojích mládeže ve věku 15–29 let v České republice a na Slovensku. Výzkum byl uskutečněn na 1508 českých a 1500 slovenských respondentech. Následující výstupy se věnují pouze české mládeži. Věnovali jsme se oblasti trávení volného času se zaměřením na kulturní a další volnočasové aktivity, jako je návštěva kulturních institucí, četba knih nebo návštěva kaváren a restaurací. Také jsme zjišťovali, jak se mládež aktivně věnuje kulturním a folklorním aktivitám. Z výzkumu vyplývá, že mezi nejčastější sledované volnočasové aktivity patří návštěva kaváren a…

Více

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají delegáty pro letošní 7. ročník Programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth Delegates Programme. Pokud máte chuť zastupovat mladé lidi z České republiky v OSN, ovlivnit jednání na celosvětové úrovni, nasát vědomosti o fungování OSN a udržitelném rozvoji, které byste následně předávali dál, tak tento program je přesně pro vás. Čas pro přihlášení a odevzdání prací máte do 13. 3. 2022! Je to neocenitelná zkušenost! Odstupující delegátky Kristina Šusová a Simona Petrů takto hodnotí svůj mandát: „Program mladých delegátů do OSN mi ukázal, jak doopravdy funguje…

Více

Dne 14. února se uskutečnila schůzka se se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ke plošným kontrolám živnostenských úřadů, které se zaměřily na pořadatele dětských táborů. Jejich cílem je zjistit, zda mezi nimi nejsou subjekty, které nedovoleně podnikají. Toto setkání nepřineslo jednoznačný pokyn k zastavení kontrol v plošném měřítku, v nějž jsme doufali a pro který jsme měli jasné argumenty. Kontrola je bezdůvodně zaměřená plošně na všechny pořadatele táborů. K jejich identifikaci jsou používaná data z hygieny, která, někdy dobrovolně (u táborů do 29 dětí) pořadatelé poskytli pro lepší koordinaci…

Více

Máte pocit, že český rybníček na Vaše nápady už nestačí? Pak máte skvělou příležitost, dostat je výš.Od 4. do 9. října 2021 proběhne on-line i fyzicky ve Štrasburku Evropské setkání mládeže EYE2021 a český tým u toho nebude chybět.Akce zaštítěná Evropským parlamentem nabídne diskuse a debaty na aktuální témata. kde budete moci projevit svůj pohled na věc, workshopy, kde se něco nového dozvíte a naučíte, kulturní program, a především poznávání lidí a kultur z celé Evropy.Do desetičlenného českého týmu, který se na akci ve Štrasburku podívá osobně (odjezd v pátek 8. října odpoledne poté, co odvolíte, návrat nad ránem v pondělí 10. října), má…

Více

Ve čtvrtek 24. června 2021 se prohnalo jižní Moravou tornádo. Ušetřeny nezůstaly ani klubovny, základny, ale především je v postižené oblasti mnoho dětí, jejichž rodiče, prarodiče, a mnohdy i vedoucí, likvidují vzniklé škody na majetku. Právě těmto dětem jsou určeny táborové pobyty, které nabízejí spolky dětí a mládeže.  Hasiči ve spolupráci s ČRDM (děkujeme Monice Němečkové, že přišla s touto myšlenkou a vzala na svá bedra tíhu koordinace) , skauti, tomíci a pionýři se obrátili na organizátory táborů s výzvou o pomoc pro děti ze zasažených oblastí jižní Moravy. S cílem přijmout tyto děti na jiný dětský tábor, bezplatně, kdykoliv během léta. Na výzvu SH ČMS spolu…

Více

Vnímáte nějaké obecné trendy ve vývoji chování dětí nyní v době s COVIDem v porovnání s dobou před COVIDem? Vážení pořadatelé letních táborů, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění kratičkého dotazníku, které vám nezabere více jak pět minut. Snažíme se v terénu zachytit možné změny v chování dětí způsobené pandemií COVID-19 a jejími dopady. Účelem dotazníků není vytvářet přesné statistiky, ale získat cenný pohled a zkušenosti od táborových vedoucích, kteří dětem rozumí a mají možnost s nimi být v intenzivním kontaktu. Vaše podněty by mohly ovlivnit například obsah vzdělávacích kurzů a dalších aktivit nejen v organizacích, které s…

Více

V úterý 8. června zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR podmínky pro účast na letních táborech, obsahující překvapivou povinnost přetestování dětí na táboře po každých 7 dnech. Již od dubna jsme byli MZ ujišťováni, že se podmínky pro letní tábory zásadně nezmění. Informace o testování dětí před akcemi jsme obdrželi, povinnost opakování testů během táborů však nikdo nezmínil. Tato nová povinnost, ohlášená 3 týdny před začátkem prázdnin, by výrazně komplikovala organizaci tábora, proto jsme se proti ní ohradili. Spolu s Asociací dětské rekreace a Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže ČR jsme ministerstvo zdravotnictví požádali o změnu. Tématu následně dala prostor mnohá média, všem moc…

Více