Autor: Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže  každoročně již 20 let uděluje ocenění osobnostem, které podporují organizace, pracující s dětmi a mládeží.  7. června 2023 v rámci oslav 25. výročí založení České rady dětí a mládeže (ČRDM) ocenění převzalo pět zastupitelů a starostů obcí za významnou pomoc spolkům v jejich okolí. Renáta Karbanová Zastupitelka a členka rady města Horšovský Týn Dlouhodobě pomáhá systematické podpoře aktivit pro děti, je otevřená a vstřícná. Některé akce také přímo organizuje. Jako dobrovolnice vede Pionýrskou skupinu Stopaři Horšovský Týn. Navrhovatelé: Pionýr – PS Stopaři, Vodácký oddíl „7“,  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn Pavel Hlaváč Starosta obce…

Více

Mladí lidé se ve výběru bydlení rozhodují podle blízkosti od rodiny, školy nebo práce. Stěžejní je pro ně ale cena, stejně tak i při nákupu potravin. To vyplývá z dotazníkového šetření, které realizovala Česká rada dětí a mládeže. V rámci tématu infrastruktury a životního prostředí jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k rozhodování o svém bydlení, nakupování a v dopravě. Mladí lidé se nejčastěji přepravují MHD (45 %) nebo autem (33 %). Značný rozdíl je vidět mezi obcemi. V Praze jezdí nejčastěji autem jen 8 % mladých a v městech nad 90 000 obyvatel je to 18 %. Oproti tomu v obcích do 999 obyvatel je auto…

Více

Tomáš Řehák, kterého nominovala Česká rada dětí a mládeže a Junák – český skaut, byl zvolen členem Rady České televize. V tajném hlasování poslanců dostal 90 hlasů, přičemž hranice pro zvolení byla 85 hlasů. Gratulujeme! „Budu se snažit dělat to dobře, “ okomentoval zprávu na svém Facebooku Tomáš Řehák „Roli veřejnoprávního média považujeme za zásadní. Jsme rádi, že poslanci vybrali tak kvalitního a důvěryhodného kandidáta jakým je Tomaš Řehák,“ říká předseda ČRDM Aleš Sedláček. Související: Novým členem Rady České televize se stal ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, novým členem Rady Českého rozhlasu redaktor nakladatelství Argo Oldřich Vágner. Na sněmovní schůzi 22.…

Více

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast v osmém ročníku Programu Mladých delegátů ČR do OSN / Czech UN Youth Delegates Programme. Cílem programu je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Klíčové informace: • Věk uchazečů/uchazeček je 18 až 25 let (včetně). • Důležitá je výborná znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou). •…

Více

Environmetální krize je stále ožehavější téma a obzvlášť mladí lidé ho citelně vnímají. Česká rada dětí a mládeže realizovala dotazníkové šetření na téma vnímání environmentálních problémů mezi generací mládeže. V rámci tématu environmentální problematiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k problémům životního prostředí, odpovědnosti za stav naší planety a jak je pro ně důležitá kvalita životního prostředí ve srovnání s jinými aspekty života. 3/4 mladých lidí mají dojem lidské zásahy lidí do přírody vedou ke katastrofálním dopadům, a pokud budeme pokračovat dál, brzy budeme čelit ekologické katastrofě. Souhlasí, že navzdory všemu jsme stále podřízeni zákonům přírody. Celých 81 % mládeže dokonce souhlasí,…

Více

Informace o klimatických změnách se dostávají pouze k některým skupinám mládeže. O tom jsou alespoň přesvědčeny dvě třetiny mladých v České republice. Česká rada dětí a mládeže realizovala dotazníkové šetření na téma vnímání environmentálních problémů mezi generací mladých lidí. V rámci tématu environmentální problematiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mládeže k informacím a vzdělávání o problémech životního prostředí. Zhruba polovina mladých lidí se domnívá, že má dostatek informací o klimatických změnách a ví, kde se k informacím dostat. Třetina zná informační zdroje o změně klimatu, které jsou přímo uzpůsobeny potřebám mládeže. Necelá polovina mladých se také domnívá, že má dostatek informací o souvislosti mezi…

Více

Mladí lidé se do participativních aktivit týkajících se životního prostředí příliš nezapojují. To vyplývá z dotazníkového šetření, které realizovala Česká rada dětí a mládeže. V rámci tématu aktivity a vlivu mladých lidí v oblasti environmentální politiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k participaci v otázkách životního prostředí. S youthwashingem má v rámci akcí se zastoupením mládeže vlastní zkušenost 18 % mladých lidí. Ve větší míře je tomu u těch, kteří jsou aktivní v organizacích mládeže (30 %) nebo bývali dobrovolníky (25 %). Členové organizací také znají více mechanismů, které mohou politické mechanismy ovlivnit (28 vs. 15 %). Mechanismy, které vedou politiky k dodržování svých slibů…

Více

Petr Pavel  před chvilkou zvítězil v 2. kole volby prezidenta České republiky. Máme radost a gratulujeme! Česká rada dětí a mládeže s Petrem Pavlem mnoho let spolupracovala, ještě v době, kdy byl náčelníkem generálního štábu Armády ČR. Podívejte se na pár historických fotografií, a jeden postarší facebookový příspěvek předsedy ČRDM Aleše Sedláčka: V roce 2014 udělila Česká rada dětí a mládeže Cena ČRDM Přístav i náčelníkovi generálního štábu Petru Pavlovi. S AČR jsme spolupracovali dlouhá léta na Bambiriádě, největší přehlídce volnočasových aktivit v České republice. Byla to obří akce v každém kraji. Když jsem mu cenu předával, tak jsem poděkoval…

Více

Mladí lidé třídí odpad a šetří energiemi a vodou. Při nakupování na udržitelnost ale tolik nehledí. To vyplývá z dotazníkového šetření, které realizovala Česká rada dětí a mládeže. V rámci tématu aktivity a vlivu mladých lidí v rámci environmentální politiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k participaci v oblasti životního prostředí. Dvě třetiny mladých jsou toho názoru, že jejich potřeby nejsou brány v úvahu při tvorbě environmentální politiky (68 %). U věkové kategorie 15–19 let je ale patrný rozdíl – souhlasně se k výroku staví 42 %, což je o 16 % více než v kategorii 20–24 let. To naznačuje optimismus nejmladších příslušníků mládeže. Studenti…

Více