Autor: Česká rada dětí a mládeže

Mladí lidé se do participativních aktivit týkajících se životního prostředí příliš nezapojují. To vyplývá z dotazníkového šetření, které realizovala Česká rada dětí a mládeže. V rámci tématu aktivity a vlivu mladých lidí v oblasti environmentální politiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k participaci v otázkách životního prostředí. S youthwashingem má v rámci akcí se zastoupením mládeže vlastní zkušenost 18 % mladých lidí. Ve větší míře je tomu u těch, kteří jsou aktivní v organizacích mládeže (30 %) nebo bývali dobrovolníky (25 %). Členové organizací také znají více mechanismů, které mohou politické mechanismy ovlivnit (28 vs. 15 %). Mechanismy, které vedou politiky k dodržování svých slibů…

Více

Petr Pavel  před chvilkou zvítězil v 2. kole volby prezidenta České republiky. Máme radost a gratulujeme! Česká rada dětí a mládeže s Petrem Pavlem mnoho let spolupracovala, ještě v době, kdy byl náčelníkem generálního štábu Armády ČR. Podívejte se na pár historických fotografií, a jeden postarší facebookový příspěvek předsedy ČRDM Aleše Sedláčka: V roce 2014 udělila Česká rada dětí a mládeže Cena ČRDM Přístav i náčelníkovi generálního štábu Petru Pavlovi. S AČR jsme spolupracovali dlouhá léta na Bambiriádě, největší přehlídce volnočasových aktivit v České republice. Byla to obří akce v každém kraji. Když jsem mu cenu předával, tak jsem poděkoval…

Více

Mladí lidé třídí odpad a šetří energiemi a vodou. Při nakupování na udržitelnost ale tolik nehledí. To vyplývá z dotazníkového šetření, které realizovala Česká rada dětí a mládeže. V rámci tématu aktivity a vlivu mladých lidí v rámci environmentální politiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k participaci v oblasti životního prostředí. Dvě třetiny mladých jsou toho názoru, že jejich potřeby nejsou brány v úvahu při tvorbě environmentální politiky (68 %). U věkové kategorie 15–19 let je ale patrný rozdíl – souhlasně se k výroku staví 42 %, což je o 16 % více než v kategorii 20–24 let. To naznačuje optimismus nejmladších příslušníků mládeže. Studenti…

Více

O víkendu 18.–20. listopadu 2022 se Pavel Tomáš Řehák, člen představenstva a zahraniční komise České rady dětí a mládeže, zúčastnil dalšího ročníku Česko-německého odborného fóra ve Výmaru, které bylo zaměřeno na téma Učení se demokracii v přeshraniční výměně. Fórum pravidelně připravuje Tandem, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.Cílem zapojení ČRDM bylo potenciálně navázat nová zajímavá partnerství s dalšími českými i německými neziskovými organizacemi pracujícími s mládeží a do budoucna se snažit o přípravu vzdělávacích příležitostí a projektů pro mládež. Takové projekty by mladým lidem z obou zemí měly usnadnit možnosti pravidelných setkání a sdílení zkušeností.„Dlouhodobě vidíme, že mnoho Čechů jezdí do Německa pracovat, a to nejen do Berlína, ale možná…

Více

Česká rada dětí a mládeže spouští projekt, jehož cílem je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity. Projekt Darujeme kroužky dětem umožní rodičům získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí! Zaregistrujte svou organizaci a umožněte dětem a rodičům využít příspěvek právě u vás! Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Projekt finančně podporuje řada nadací a dalších institucí, např. Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny. O Další podpoře jednáme s Nadací Albatros, SAZKA, a.s., UNICEF a MŠMT. Nadace doposud přispěly částku 6 mil. Kč, která bude využita během školního roku 2022/2023. V pilotní fázi si…

Více

Česká rada dětí a mládeže spolupracovala s organizacemi sdruženými v platformě NEON na změně Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVVZ). Neziskové organizace jako příjemkyně dotací, byly některými ministerstvy uváděny do nejistoty. V případě rozvojové pomoci se jednalo o ministerstvo zahraničních věcí a v případě práce s dětmi a mládeží pak o ministerstvo školství. Bylo jim (spolkům) opakovaně sdělováno, že tím, že do svých projektů podpořených dotacemi zapojují další organizace, mohou porušovat ZVVZ. V případě našich organizací se jednalo i o zpochybňování převodu dotačních peněz mezi spolkem hlavním (příjemcem) a pobočnými spolky (faktickými realizátory projektu). Představit si to můžete tak, že…

Více

Dobrovolnická akce 72 hodin, to jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po deváté. Letos v termínu 13.–16. října 2022 se můžete zapojit nebo vymyslet sami nějakou akci, která pomůže druhým, přírodě, či vašemu okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. S blížícím se termínem dalšího ročníku akce je na čase zveřejnit téma pro letošní rok, a tím budou tradice. Nemyslíme jen ty klasické, které si každý rok připomínáme u příležitosti různých svátků, spíše bychom rádi, abyste se, především ti, co pamatují již trochu…

Více

Dle nové legislativy (schválené v minulém roce, Zákon. 261/2021 Sb.) dojde k automatickému zřízení datové schránky všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které budou mít povinnost komunikovat s orgány veřejné moci právě „datovkou“. Považujeme za velice důležité, aby ti, jichž se to týká, byli o této informaci včas a korektně informováni. V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Dle této nové…

Více