Archiv autora: Česká rada dětí a mládeže

Mladí lidé si čím dál více ověřují důvěryhodnost informací, které získávají na internetu. Nejčastěji se novinky dozvídají ze sociálních sítí, vzrůstá ale i obliba podcastů. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). V rámci analýzy bylo provedeno srovnání výsledků ze studií v roce 2022 a 2020. Pozornost byla v šetření věnována tomu, jak mladí lidé tráví čas s médii, kde čerpají informace a jak si svoje zdroje ověřují. Mladí lidé tráví nejvíce času na sociálních sítích, tento trend se týká třetiny…

Více

Česká rada dětí a mládeže  každoročně již 20 let uděluje ocenění osobnostem, které podporují organizace, pracující s dětmi a mládeží.  7. června 2023 v rámci oslav 25. výročí založení České rady dětí a mládeže (ČRDM) ocenění převzalo pět zastupitelů a starostů obcí za významnou pomoc spolkům v jejich okolí. Renáta Karbanová Zastupitelka a členka rady města Horšovský Týn Dlouhodobě pomáhá systematické podpoře aktivit pro děti, je otevřená a vstřícná. Některé akce také přímo organizuje. Jako dobrovolnice vede Pionýrskou skupinu Stopaři Horšovský Týn. Navrhovatelé: Pionýr – PS Stopaři, Vodácký oddíl „7“,  SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horšovský Týn Pavel Hlaváč Starosta obce…

Více

Dvě třetiny mladých lidí se někdy snažily omezit svůj čas strávený s digitálními technologiemi, 80 % z nich na mobilním telefonu. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která realizovala reprezentativní šetření o životním stylu mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Pozornost byla zaměřena na využívání digitálních technologií. Navazuje tím na šetření z roku 2019 a srovnává vývoj v této oblasti během let po pandemii covid-19. (N=1055), údaje jsou uvedeny v % Mladí lidé v období po pandemii používají výrazně méně počítač (o 16 %), oproti tomu je více v trendu tablet (o 6 %) i chytrá televize (o 7 %). Notebook,…

Více

Mladí lidé se ve výběru bydlení rozhodují podle blízkosti od rodiny, školy nebo práce. Stěžejní je pro ně ale cena, stejně tak i při nákupu potravin. To vyplývá z dotazníkového šetření, které realizovala Česká rada dětí a mládeže. V rámci tématu infrastruktury a životního prostředí jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k rozhodování o svém bydlení, nakupování a v dopravě. Mladí lidé se nejčastěji přepravují MHD (45 %) nebo autem (33 %). Značný rozdíl je vidět mezi obcemi. V Praze jezdí nejčastěji autem jen 8 % mladých a v městech nad 90 000 obyvatel je to 18 %. Oproti tomu v obcích do 999 obyvatel je auto…

Více

Tomáš Řehák, kterého nominovala Česká rada dětí a mládeže a Junák – český skaut, byl zvolen členem Rady České televize. V tajném hlasování poslanců dostal 90 hlasů, přičemž hranice pro zvolení byla 85 hlasů. Gratulujeme! „Budu se snažit dělat to dobře, “ okomentoval zprávu na svém Facebooku Tomáš Řehák „Roli veřejnoprávního média považujeme za zásadní. Jsme rádi, že poslanci vybrali tak kvalitního a důvěryhodného kandidáta jakým je Tomaš Řehák,“ říká předseda ČRDM Aleš Sedláček. Související: Novým členem Rady České televize se stal ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, novým členem Rady Českého rozhlasu redaktor nakladatelství Argo Oldřich Vágner. Na sněmovní schůzi 22.…

Více

Mladí lidé mají obavy z dopadů války na Ukrajině. Situace se dotýká především jejich finanční situace, odkládají větší finanční investice. Dvě pětiny mladých se aktivně zapojily do pomoci Ukrajině, a to především prostřednictvím pomáhajících organizací. To vyplývá z analýzy České rady dětí a mládeže, která byla realizována v rámci studie Kantar Lifestyle 2022. Pozornost byla zaměřena na to, jak mladí mění svoje návyky v souvislosti s vlečným konfliktem. (N=1181, respondenti 16–30 let) Většina mladých lidí svoje plány a návyky vzhledem k situaci na Ukrajině nemění. Přesto třetina odkládá větší finanční náklady, jako je hypotéka, zařízení bytu, nebo koupě auta. Čekají, než se situace stabilizuje. Především se…

Více

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast v osmém ročníku Programu Mladých delegátů ČR do OSN / Czech UN Youth Delegates Programme. Cílem programu je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Klíčové informace: • Věk uchazečů/uchazeček je 18 až 25 let (včetně). • Důležitá je výborná znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou). •…

Více

Environmetální krize je stále ožehavější téma a obzvlášť mladí lidé ho citelně vnímají. Česká rada dětí a mládeže realizovala dotazníkové šetření na téma vnímání environmentálních problémů mezi generací mládeže. V rámci tématu environmentální problematiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mladých k problémům životního prostředí, odpovědnosti za stav naší planety a jak je pro ně důležitá kvalita životního prostředí ve srovnání s jinými aspekty života. 3/4 mladých lidí mají dojem lidské zásahy lidí do přírody vedou ke katastrofálním dopadům, a pokud budeme pokračovat dál, brzy budeme čelit ekologické katastrofě. Souhlasí, že navzdory všemu jsme stále podřízeni zákonům přírody. Celých 81 % mládeže dokonce souhlasí,…

Více

Informace o klimatických změnách se dostávají pouze k některým skupinám mládeže. O tom jsou alespoň přesvědčeny dvě třetiny mladých v České republice. Česká rada dětí a mládeže realizovala dotazníkové šetření na téma vnímání environmentálních problémů mezi generací mladých lidí. V rámci tématu environmentální problematiky jsme zjišťovali, jaké jsou postoje mládeže k informacím a vzdělávání o problémech životního prostředí. Zhruba polovina mladých lidí se domnívá, že má dostatek informací o klimatických změnách a ví, kde se k informacím dostat. Třetina zná informační zdroje o změně klimatu, které jsou přímo uzpůsobeny potřebám mládeže. Necelá polovina mladých se také domnívá, že má dostatek informací o souvislosti mezi…

Více