Staňte se členy panelu mládeže MŠMT! Buďte hlasem, mládeže, který bude vyslyšen!

  Pomozte identifikovat témata, která má stát v oblasti mládeže řešit, podílejte se na strategickém dokumentu podpory mládeže. Zajištění práce skupiny bude probíhat za podpory a spolupráce Národní pracovní skupiny pro Strukturovaný dialog s mládeží.

  Termín přihlašování je do 15. 2. 2024!

  Panel mládeže je nově vznikající poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), který bude složen výhradně ze zástupců mladých lidí ve věku 15–26 let.

  cílem je umožnit mladým lidem spolurozhodovat o skutečnostech, které se jich bezprostředně týkají. Věříme, že při řešení problematiky mládeže by měla mít hlavní slovo samotná mládež. Chceme znát výzvy, kterým různé skupiny mladých lidí čelí, a jejich názory a podněty na možná řešení.

  Panel vznikne v březnu 2024, bude složen z 12–20 členů a funkční období členů bude na 2 roky. První funkční období bude tedy od března 2024 do března 2026.

  Náplň práce členů Panelu mládeže

  Hlavní náplní Panelu mládeže bude spolupracovat při řešení aktuálních témat a výzev týkajících se podpory mládeže. Budeme chtít znát vaše názory, postoje a podněty k otázkám týkajícím se zlepšení situace mládeže a návrhy možných řešení. Budete mít také možnost podílet se na vypracování různých stanovisek, návrhů a další zpětné vazby na opatření pro podporu mládeže v České republice.

  Tyto podklady vypracované Panelem mládeže budou reflektovat názory mladých lidí obecně, nikoliv pouze vaše osobní názory. Bude proto třeba, abyste dokázali v rámci svého členství v Panelu mládeže konzultovat řešenou problematiku na podporu mládeže se širší skupinou mladých lidí, které chcete zastupovat.

  Více informací v odkazu na web MŠMT

  Přihlašovací formulář do Panelu mládeže í

   

  Autoři