Autor: Strukturovaný dialog s mládeží

V rámci českého předsednictví pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy setkání ministerských úředníků zodpovědných za oblast mládeže v členských státech EU, tzv. DG meeting. To je předsednická tradice, ale Česká republika je první zemí, která do těchto jednání zapojí i mladé lidi! Chceš být jedním z nich? Přihlas se! Co je to DG meeting? Každá země předsedající Radě EU pořádá setkání ředitelů odborů pro mládež a expertů na oblast mládeže a určuje jeho téma. Tématem setkání v Praze bude propojování formálního a neformálního vzdělávání a zejména dopad tohoto propojování na řešení problémů dětí a mladých lidí čelících negativním dopadům COVIDU-19 na…

Více

Projekt čtyř studentů zapálených do správy a předávání zkušeností mezi studentskými parlamenty chce na svých setkáních sdílet své letité zkušenosti. Bára, Martin, František a Jakub se tak sešli druhý červnový víkend v pražském Skautském institutu s partou dalších mladých angažovaných lidí, aby společně diskutovali o parlamentní kultuře. Jak celé setkání probíhalo a jaká jsou jeho východiska? Účastníci a účastnice řešili, jaké hodnoty pro ně kultura studentských parlamentů představuje, ať už to je něco konkrétního, nebo abstraktního. Největší zastoupení měla témata v ohledu spolupráce a komunikace, bez kterých žádný studentský parlament nemůže fungovat. Po zhodnocení všech návrhů potom vznikly čtyři kategorie,…

Více

V průběhu června Strukturovaný dialog s mládeží hledal a sbíral příklady dobré praxe, které se budou v rámci konzultací projednávat na Evropské konferenci mládeže. Ta se uskuteční mezi 11. a 13. červencem pod českým předsednictvím v Radě EU v Praze. Jaké příklady se dostaly do finálního výběru? Příklady dobré praxe se v rámci konzultací 9. cyklu EU Dialogu mládeže, jehož tématem je Zelená a udržitelná Evropa, sbíraly v pěti podkategoriích: Informace a vzdělávání Aktivita a vliv mladých lidí Environmentální politika Mobilita a solidarita Přístup k infrastruktuře První kategorii reprezentuje projekt Fakta o klimatu(link is external), který sbírá vědecká data o klimatické změně. Projekt spolupracuje…

Více

Evropská konference mládeže propojí mladé lidi s tvůrci politik v dialogu o cílech mládeže Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost. Více než 300 delegátů se sejde ve dnech 11. – 13. července v Praze, aby společně pracovali na tom, jak využít příklady dobré praxe z jednotlivých členských zemí. Kdo jsou účastníci konference?  Každý členský stát vysílá na konferenci pět svých delegátů. Tři z nich jsou mladí delegáti, dva jsou zástupci ministerstev. Mladí delegáti reprezentují mládež své země, sdílejí její názory, nápady a zkušenosti. Jejich úkolem je navrhovat v pracovních skupinách cesty, jak zajistit, aby byly v daných tématech brány v úvahu potřeby a názory…

Více

 Evropská konference mládeže 2022 v Praze se koná v rámci projektu „Dialog s mládeží“. Evropská konference mládeže propojí mladé lidi s tvůrci politik v dialogu o cílech mládeže Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost. Více než 300 delegátů se sejde ve dnech 11. – 13. července v Praze, aby společně pracovali na tom, jak využít příklady dobré praxe z jednotlivých členských zemí. Konference proběhne ve dnech 11.-13. července v Cubex Centru Praha, 10. července je příjezdový den a neformální program se bude konat ve Skautském institutu. Tématy 18měsíčního cyklu budou „inkluzívní společnost“ a „udržitelná zelená Evropa“. Cílem je umožnit zástupcům…

Více

1. července 2022 začalo naše předsednictví Radě EU. Česká republika při svém historicky druhém předsednictví po 13 letech tvoří předsednické trio opět společně s Francií a Švédskem. Motto „Evropa jako úkol“ je inspirováno esejí bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Předsedající stát na půl roku určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. To znamená, že budeme řídit, co, kdy a jak se bude projednávat, budeme vést některá jednání s Evropským parlamentem, budeme pořádat a vést důležité akce a hledat kompromisy mezi jednotlivými státy. Jaké jsou pravomoci Rady EU si můžete přečíst tady(link is external). Čemu…

Více