Autor: Strukturovaný dialog s mládeží

S rostoucím klimatickým hnutím jsou hlasy mladých lidí stále více slyšet. Jsou ale skutečně názory mládeže brány v potaz, nebo jsou mladí lidé jen doplňkem pro vlády a velké společnosti k tomu, aby vypadaly dobře? Současná mládež, generace Z, je klimatickou krizí nejvíce ohroženou skupinou, jeto právě ona, kdo ve světě, který se právě buduje, bude žít. A i přesto, že manifestace za klimatickou spravedlnost jsou už součástí světové politiky, ne vždy jsou požadavky mladých brány v potaz tak, jak by si to oni sami představovali. Bylo to právě na konferenci COP26 (Konference o klimatické změně OSN), kde byl “youthwashing”…

Více

Francie – Česká republika – Švédsko… To je trio, které bude předsedat Radě EU po dobu 18 měsíců od roku 2022. S novým triem přichází také nový cyklus EU dialogu mládeže. Přípravy probíhají už teď. V rámci nich hledáme motto celého cyklu – a kdo jiný by ho měl navrhnout, než mladí lidé, kterých se týká především! Momentálně probíhají přípravy celého procesu a jako priority byly nastaveny dva cíle mládeže – #3 Inkluzivní společnost – naším tématem bude hlavně mezigenerační dialog – a #10 Udržitelná zelená Evropa. Cyklus by mělo provázet společné motto – a zde přichází část, kdy už od počátku chceme…

Více