Autor: Strukturovaný dialog s mládeží

Francie – Česká republika – Švédsko… To je trio, které bude předsedat Radě EU po dobu 18 měsíců od roku 2022. S novým triem přichází také nový cyklus EU dialogu mládeže. Přípravy probíhají už teď. V rámci nich hledáme motto celého cyklu – a kdo jiný by ho měl navrhnout, než mladí lidé, kterých se týká především! Momentálně probíhají přípravy celého procesu a jako priority byly nastaveny dva cíle mládeže – #3 Inkluzivní společnost – naším tématem bude hlavně mezigenerační dialog – a #10 Udržitelná zelená Evropa. Cyklus by mělo provázet společné motto – a zde přichází část, kdy už od počátku chceme…

Více