Evropská konference mládeže propojí mladé lidi s tvůrci politik v dialogu o cílech mládeže Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost. Více než 300 delegátů se sejde ve dnech 11. – 13. července v Praze, aby společně pracovali na tom, jak využít příklady dobré praxe z jednotlivých členských zemí.

  Kdo jsou účastníci konference? 

  Každý členský stát vysílá na konferenci pět svých delegátů. Tři z nich jsou mladí delegáti, dva jsou zástupci ministerstev. Mladí delegáti reprezentují mládež své země, sdílejí její názory, nápady a zkušenosti. Jejich úkolem je navrhovat v pracovních skupinách cesty, jak zajistit, aby byly v daných tématech brány v úvahu potřeby a názory mladých lidí. Zástupci ministerstev se aktivně účastní práce v pracovních skupinách jako zástupci svých zemí a společně s mladými delegáty navrhují řešení. V pracovních skupinách mají své delegáty také mezinárodní nevládní organizace mládeže, jako je například Světová organizace skautského hnutí, ESN nebo Evropská studentská unie.

  Některých pracovních částí konference se účastní další lidé s rozhodovací pravomocí a odborníci. Přizvali jsme je do pracovních skupin, aby pomohli delegátům rozvinout a upřesnit to, co vypracují. Jejich pohled přináší další zkušenost a odbornost.

  Kromě pracovních skupin jsou součástí také panelové diskuse a projevy. Do nich jsou pozváni vysocí politici a odborníci, jako ministr školství Vladimír Balaš, náměstek ministra školství Václav Velčovský. Českou radu dětí mládeže, a tedy i naše členské organizace, mladé lidi a děti, zde bude zastupovat předseda Aleš Sedláček a za sekci zahraničí Kristýna Jelínková. Pozvání přijali také zástupci Evropské komise. Účast potvrdila také předsedkyně ukrajinské rady mládeže.

  Proč Evropská konference mládeže? 

  Každý stát předsedající Radě EU pořádá Evropskou konferenci mládeže, která je součástí procesu EU dialogu mládeže. EU dialog s mládeží je evropský participativní proces, probíhá v 18 měsíčních cyklech a zajišťuje zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů v oblasti mládeže.

  Více o EU dialogu s mládeží si můžete přečíst tady.

  9. cyklus EU dialogu s mládeží probíhá od 1. ledna 2022 do 30. června 2023 pod triem předsednictví Francie – Česká republika – Švédsko. Cyklus je koordinován Evropskou řídící skupinou (ESG) složenou ze zástupců Evropské komise, Evropského fóra mládeže a tria předsednictví (zástupci ministerstev, zástupci národních rad mládeže). Je rozdělen do dvou fází: konzultační fáze (leden 2022 – srpen 2022) a realizační fáze (září 2022 – červen 2023). Konference mládeže v Praze se uskuteční v polovině cyklu, jejím cílem je překlenout konzultace do fáze realizace, tedy návrhy do konkrétních opatření.

  Konference naváže na výsledky francouzského předsednictví a zejména na konferenci ve Štrasburku, kde delegáti pracovali na otázkách a shodli se na tom, jaká témata jsou pro ně v rámci udržitelnosti a inkluzivity důležitá. Pak své výsledky předá švédskému předsednictví, které celý cyklus završí. Evropské konference mládeže jsou v rámci EU dialogu s mládeží největší mezinárodní akcí, kde se setkávají mladí lidé, politici a další lidé s rozhodovací pravomocí.

  Jak bude společná práce probíhat?

  Během konference se delegáti podělí o své nápady a názory na aktuální výzvy týkající cílů mládeže Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost. Navrhnou řešení, jak zavést dobrou praxi z jednotlivých zemí napříč členskými státy a v různých kontextech a jak zlepšit situaci mladých lidí v těchto oblastech. Delegáti si vybrali pracovní skupiny podle témat, ale mohou přecházet i do tzv. kreativních skupin. O těch vám napíšeme později.

  Každý stát měl připravit několik příkladů dobré praxe  – 1 pro každé z následujících podtémat, které vycházejí z výsledků Evropské konference mládeže konané v lednu 2022 ve Štrasburku:

  1. Informace a vzdělávání
  2. Aktivita a vliv mladých lidí
  3. Environmentální politika
  4. Mobilita a solidarita
  5. Přístup k infrastruktuře

  O tom, jaké příklady dobré praxe poslala Česká republika, jsme psali zde. 

  Co se stane s výsledky a jak na ně navážeme u nás?

  Závěrečnou zprávu z konference připraví facilitátoři Evropské konference mládeže v Praze a shrne nejen průběh jednání, ale i hlavní leitmotivy debat a jejich výstupy. Zveřejněna bude také výzkumná zpráva, která poslouží jako jeden ze vstupů pro konferenci, a vytvoří tak zdroj příkladů dobré praxe v oblasti inkluze a udržitelnosti.

  Výsledky konference budou využity i při zpracování závěrů Rady EU, které bude překládat české předsednictví. Součástí návrhu se tak stanou názory a výsledky práce delegátů. Motto cyklu Engaging together for a sustainable and inclusive Europe tak vlastně popisuje právě tuto společnou práci a shodu na výsledcích.

  Samotné publikování zpráv a závěrů Rady by ale nestačilo. Na konferenci také naváže série akcí pro mládež, s mládeží a akcí mládeže, aby mohly výsledky pomoci zlepšit situaci co nejvíce mladých lidí.

  Kde můžete konferenci průběžně sledovat? 

  Nechcete čekat na zprávu o výsledcích? Aktuality a také stream některých částí konference můžete sledovat na:

   

  Autoři