Archiv autora: Zuzana Wildová

25. dubna jsme spolu s projektem Youth Wiki zorganizovali kulatý stůl k výstupům 9. cyklu Dialogu EU s mládeží (v českém kontextu Strukturovaného dialogu): Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu. K čemu to bylo a co z diskuse vyplynulo? 9. cyklus, který začal 1. 1. 2022, organizovalo předsednické trio Rady EU Francie – Česká republika – Švédsko, jako téma byly zvoleny dva cíle mládeže: 10) Udržitelná zelená Evropa a 3) Inkluzivní společnost. Už proběhl výběr dílčích témat, formulace otázek a problémů, sběr příkladů dobré praxe, analýza faktorů jejich úspěchu, návrh řešení a formulace doporučení pro evropskou úroveň i pro jednotlivé…

Více

Evropská konference mládeže propojí mladé lidi s tvůrci politik v dialogu o cílech mládeže Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost. Více než 300 delegátů se sejde ve dnech 11. – 13. července v Praze, aby společně pracovali na tom, jak využít příklady dobré praxe z jednotlivých členských zemí. Kdo jsou účastníci konference?  Každý členský stát vysílá na konferenci pět svých delegátů. Tři z nich jsou mladí delegáti, dva jsou zástupci ministerstev. Mladí delegáti reprezentují mládež své země, sdílejí její názory, nápady a zkušenosti. Jejich úkolem je navrhovat v pracovních skupinách cesty, jak zajistit, aby byly v daných tématech brány v úvahu potřeby a názory…

Více

Strukturovaný dialog s mládeží (ČRDM) hledá mladé ambasadory ! Přihlásit se můžete do 20. 3. 2022. Zde jsou naše aktuální témata: Projekt Strukturovaný dialog mládeže se věnuje zapojování mladých lidí do dění okolo nich, občanskému vzdělávání a zahrnování názorů mladých lidí do rozhodovacích procesů. Projekt koordinuje Národní pracovní skupina, složená ze zástupců ministerstev, organizací a mladých lidí. Témata Dialogu vycházejí z Evropské strategie mládeže – zejména z cílů mládeže, které si sami mladí lidé stanovili během konzultací.  Konzultace probíhají v 18měsíčních cyklech. V současném, 9. cyklu, se zabýváme tématem Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost, s důrazem na mezigenerační dialog. Je pro ČR o to…

Více