Autor: Zuzana Wildová

Strukturovaný dialog s mládeží (ČRDM) hledá mladé ambasadory ! Přihlásit se můžete do 20. 3. 2022. Zde jsou naše aktuální témata: Projekt Strukturovaný dialog mládeže se věnuje zapojování mladých lidí do dění okolo nich, občanskému vzdělávání a zahrnování názorů mladých lidí do rozhodovacích procesů. Projekt koordinuje Národní pracovní skupina, složená ze zástupců ministerstev, organizací a mladých lidí. Témata Dialogu vycházejí z Evropské strategie mládeže – zejména z cílů mládeže, které si sami mladí lidé stanovili během konzultací.  Konzultace probíhají v 18měsíčních cyklech. V současném, 9. cyklu, se zabýváme tématem Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost, s důrazem na mezigenerační dialog. Je pro ČR o to…

Více

Francie – Česká republika – Švédsko… To je trio, které bude předsedat Radě EU po dobu 18 měsíců od roku 2022. S novým triem přichází také nový cyklus EU dialogu mládeže. Přípravy probíhají už teď. V rámci nich hledáme motto celého cyklu – a kdo jiný by ho měl navrhnout, než mladí lidé, kterých se týká především! Momentálně probíhají přípravy celého procesu a jako priority byly nastaveny dva cíle mládeže – #3 Inkluzivní společnost – naším tématem bude hlavně mezigenerační dialog – a #10 Udržitelná zelená Evropa. Cyklus by mělo provázet společné motto – a zde přichází část, kdy už od počátku chceme…

Více