Strukturovaný dialog s mládeží (ČRDM) hledá mladé ambasadory ! Přihlásit se můžete do 20. 3. 2022.
  Zde jsou naše aktuální témata:
  Projekt Strukturovaný dialog mládeže se věnuje zapojování mladých lidí do dění okolo nich, občanskému vzdělávání a zahrnování názorů mladých lidí do rozhodovacích procesů. Projekt koordinuje Národní pracovní skupina, složená ze zástupců ministerstev, organizací a mladých lidí.
  Témata Dialogu vycházejí z Evropské strategie mládeže – zejména z cílů mládeže, které si sami mladí lidé stanovili během konzultací. 
  Konzultace probíhají v 18měsíčních cyklech. V současném, 9. cyklu, se zabýváme tématem Udržitelná zelená Evropa a Inkluzivní společnost, s důrazem na mezigenerační dialog. Je pro ČR o to důležitější, že je součástí tria předsedajícího Radě EU (Franice-Česko-Švédsko). Co jsme společně naplánovali, si můžete přečíst tady.
  Co děláme konkrétně? Pořádáme debaty s dětmi a mladými lidmi, ve kterých mohou různými zábavnými způsoby vyjádřit své názory a zapojit se do diskuse. Pomáháme mladým lidem vést jejich vlastní projekty a aktivity, které s tématy nějak souvisejí. V minulém roce to byla například skupina zabývající se zlepšováním studentských parlamentů na školách. O dalších akcích minulého roku je článek tady. 
  K čemu to mladým lidem je? Jejich názory se promítnout do strategií a politických dokumentů. Naučí se diskutovat a argumentovat. Procvičí si spolupráce ve skupinách, vzájemný respekt a reagování na protikladné postoje. Mohou rozjet svůj vlastní projekt.
  Debaty a workshopy a dílčí projekty pořádáme buď my nebo naše partnerské organizace nebo mladí ambasadoři. Hledáme ideálně minimálně dva z každého kraje.
  Pokud jsou snahy o aktivismus a vzdělání v oblasti životního prostředí a začlenění všech mladých lidí do společnosti tvému srdci blízké, neváhej a přihlas se!
  Hlásit se můžete do 20. 3. 2022.
  Detaily o tom, co jako ambasador/ka můžeš dělat, najdeš zde:
  Těšíme se na spolupráci!
  Zuzana Wildová

   

   

  Autor