Archiv autora: Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledá mladé delegáty do nového cyklu Dialogu EU s mládeží. Ten se bude zabývat cílem mládeže #3 Inkluzivní společnost a potrvá od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2024. Delegáti budou nejen organizovat různé tematické aktivity a propojovat mladé lidi s tvůrci politik, ale také budou reprezentovat zájmy mladých lidí na třech evropských konferencích mládeže ve Španělsku, Belgii a Maďarsku. Budou mít příležitost setkat se s dalšími mladými lidmi, kteří chtějí posouvat věci kupředu, a přispět svým názorem a zkušenostmi. Co je EU dialog s mládeží? Strukturovaný dialog slouží jako nástroj komunikace…

Více

25. dubna jsme spolu s projektem Youth Wiki zorganizovali kulatý stůl k výstupům 9. cyklu Dialogu EU s mládeží (v českém kontextu Strukturovaného dialogu): Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu. K čemu to bylo a co z diskuse vyplynulo? 9. cyklus, který začal 1. 1. 2022, organizovalo předsednické trio Rady EU Francie – Česká republika – Švédsko, jako téma byly zvoleny dva cíle mládeže: 10) Udržitelná zelená Evropa a 3) Inkluzivní společnost. Už proběhl výběr dílčích témat, formulace otázek a problémů, sběr příkladů dobré praxe, analýza faktorů jejich úspěchu, návrh řešení a formulace doporučení pro evropskou úroveň i pro jednotlivé…

Více