Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledá mladé delegáty do nového cyklu Dialogu EU s mládeží. Ten se bude zabývat cílem mládeže #3 Inkluzivní společnost a potrvá od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2024. Delegáti budou nejen organizovat různé tematické aktivity a propojovat mladé lidi s tvůrci politik, ale také budou reprezentovat zájmy mladých lidí na třech evropských konferencích mládeže ve Španělsku, Belgii a Maďarsku. Budou mít příležitost setkat se s dalšími mladými lidmi, kteří chtějí posouvat věci kupředu, a přispět svým názorem a zkušenostmi.

  Co je EU dialog s mládeží?

  Strukturovaný dialog slouží jako nástroj komunikace mezi mladými lidmi a organizacemi mládeže s veřejnými činiteli, osobami s rozhodovacími pravomocemi, odborníky a dalšími zástupci občanské společnosti, a zároveň je prostředkem politického a občanského vzdělávání mladých lidí. Dialog je veden ke komunikaci priorit mládeže. Záměrem je reflektování zájmů a potřeb mladých lidí co se týká současnosti i jejich budoucnosti. Mladí lidé mohou pod záštitou Strukturovaného dialogu participovat na pozitivních změnách inspirovaných hodnotami Evropské unie.

  Tématem nového, 10. cyklu bude cíl mládeže #3 Inkluzivní společnost, který se soustředí na to, aby bylo všem mladým lidem umožněno a zajištěno jejich zapojení do společnosti.

  Co bude dělat mladý/á delegát/ka?

  Bude mít na starost organizování aktivit, které budou spojené s tématem cyklu. Cílem je propojovat mladé lidi s představiteli veřejné správy, politiky a dalšími odborníky. Bude sbírat a mapovat názory mladých lidí, které se pak odrazí v národních a evropských zprávách. Pro představu si můžete přečíst článek o tom, co dělali naši ambasadoři v minulosti. V neposlední řadě bude reprezentovat Českou republiku na třech evropských konferencích mládeže. Navíc získá možnost účastnit se školení, která mu pomůžou zdokonalit si své organizační či komunikační dovednosti. Po celou dobu mandátu bude mít od nás zajištěný mentoring.

  Koho hledáme?

  Ideální kandidát*ka na mladého*ou delegáta*ku Dialogu EU s mládeží vypadá takto:

  · je ve věku 16–30 let,
  · ovládá aktivně angličtinu,
  · zajímá se o dění kolem sebe,
  · zajímá se o téma inkluze a rovnosti ve společnosti,
  · uspořádá nebo se zapojí do minimálně čtyř aktivity (např. debata, workshop, hra, konference, kulatý stůl nebo cokoliv dalšího),
  · bude aktivně a svědomitě reprezentovat ČR na třech konferencích mládeže a prezentovat výsledky své účasti,
  · bude aktivně komunikovat svoji činnost na sociálních sítích.

  Co nabízíme?

  · prostor pro realizaci vašich nápadů,
  · účast na třech Evropských konferencích mládeže (účast plně hrazená),
  · mentoring,
  · školení na rozvoj vašich dovedností,
  · finanční a materiální zajištění vašich aktivit.

  Pokud jste motivovaní a zaujala vás tato výzva, tak neváhejte a zašlete nám svůj životopis a zpracovaný návrh aktivity k tématu 10. cyklu (max. 1 strana), kterou byste chtěli realizovat v České republice s mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravomocí. Přihlášky zasílejte na e-mail michaela.dolezalova@crdm.cz (link sends e-mail). Deadline pro jejich podání je 31. května 2023. Vybraní uchazeči budou v červnu pozvání do 2. kola na ústní pohovor.

  Autor